KOŞUKÇA (TDK)

Çoğunlukla ölçülü, uyaklı yazılmış koşuk, manzume.

Koşukça kelimesi baş harfi K son harfi A olan bir kelime. Başında K sonunda A olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi U , beşinci harfi K , altıncı harfi Ç , yedinci harfi A . Başı K sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇOĞUNLUKLA Nedir?


1 . Çoğunluğa dayanılarak, ekseriyetle: "Karar çoğunlukla alındı."- .
2 . Genellikle: "Çoğunlukla akşamları ve bazen sabahleyin sisler içinde kalıyoruz."- R. H. Karay.

KOŞU Nedir?


1 . Koşarak yapılan yarış.
2 . At yarışı: "Koşuların sonuçlarından başka bir şey düşünmesini engelleyen bir hastalığa dönüşmüş."- N. Cumalı.

KOŞUK Nedir?


1 . Şiir.
2 . halk ağzında Koşma, türkü.

MANZUM Nedir?


1 . Şiir biçiminde yazılmış.
2 . eskimiş Düzenli, muntazam.

MANZUME Nedir?


1 . Şiir: "Başladı kâh ezbere, kâh cep defterinden manzumeler okumağa."- R. N. Güntekin.
2 . eskimiş, felsefe Dizge.

ÖLÇÜ Nedir?


1 . Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.
2 . Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür."- R. E. Ünaydın.
3 . Ölçme sonucu bulunan rakam: "Odanın ölçüsü."- .
4 . Belirlenmiş boyut: "Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü."- .
5 . Ölçüt.
6 . mecaz Değer, itibar: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı."- Y. Z. Ortaç.
7 . mecaz Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu: "Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı."- .
8 . edebiyat Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
9 . müzik Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

ÖLÇÜLÜ Nedir?


1 . Ölçüsü alınmış, ölçülmüş.
2 . mecaz Ilımlı: "Rabia ile iki dansımda da gayet ölçülü, vakarlı hareket etmiştim."- R. H. Karay.
3 . edebiyat Belli bir ölçüye göre düzenlenmiş olan (manzume, düz yazı), vezinli, mevzun: "... şiirleri, ölçülü, uyaklı sağlam şiirler."- N. Cumalı.

UYAKLI Nedir?

Uyağı bulunan, kafiyeli, mukaffa.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A K K O U Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Akkuş, Çuşka, Koçak, Kokuş, Koşaç, Koşuk, Kuşak,

4 Harfli Kelimeler

Çuka, Koçu, Koka, Koku, Koşa, Koşu, Kuka, Okçu, Okka, Uçak, Uşak,

3 Harfli Kelimeler

Aşk, Çak, Çok, Kaç, Kak, Kaş, Koç, Kok, Kuş, Şak, Şok, Şua,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Aş, Ok, Şu, Uç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.