KLORHİDRİK (TDK)

Klorla hidrojen bileşiği olan "klorhidrik asit" teriminde geçer (HCL).

Klorhidrik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi L , üçüncü harfi O , dördüncü harfi R , beşinci harfi H , altıncı harfi İ , yedinci harfi D , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASİT Nedir?

Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve bileşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli bileşik, °hamız.

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

GEÇER Nedir?


1 . Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan: "Geçer para."- .
2 . Beğenilen, makbul, mergup.
3 . Geçme özelliği olan.
4 . isim Geçer not: "Türkçe dersinden geçer almışım."- .

HİDROJEN Nedir?

Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz, müvellidülma (simgesi H).

KLOR Nedir?

Atom numarası 17, atom ağırlığı 35,
5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan, halojenlerden bir element (simgesi Cl).

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TERİM Nedir?


1 . Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah: "Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar."- F. R. Atay.
2 . mantık Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.
3 . matematik Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
4 . matematik Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
5 . matematik Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.

D H K K L O R R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Hidrolik,

6 Harfli Kelimeler

Diklik, Dirlik, Klorik,

5 Harfli Kelimeler

Diril, Hodri, Kiril, Kirli, Kolik, Kriko, Kroki, Lirik,

4 Harfli Kelimeler

Diri, İdil, İdol, İlik, Kilo, Klik, Klor, Koli,

3 Harfli Kelimeler

Dik, Dil, Dok, Hol, Hor, İki, İlk, İri, Kik, Kil, Kir, Kod, Kok, Kol, Kor, Lir, Lok, Lor, Rol,

2 Harfli Kelimeler

Do, İl, Ki, Od, Oh, Ok, Ol,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.