KLORÜRLEŞTİRME (TDK)

Klorürleştirmek işi.

Klorürleştirme kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi L , üçüncü harfi O , dördüncü harfi R , beşinci harfi Ü , altıncı harfi R , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E . Başı K sonu E olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KLOR Nedir?

Atom numarası 17, atom ağırlığı 35,
5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan, halojenlerden bir element (simgesi Cl).

KLORÜR Nedir?

Klorun, oksijen ve flor dışındaki elementlerle yaptığı birleşik.

KLORÜRLEŞTİRME Nedir?

Klorürleştirmek işi.

E E K L L M O R R R T Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Klorürleştirme,

10 Harfli Kelimeler

Üleştirmek,

9 Harfli Kelimeler

Kilometre, Moleküler, Türkleşme, Üleşilmek, Üleştirme, Üretilmek,

8 Harfli Kelimeler

Eleşkirt, Eştirmek, İşletmek, İtleşmek, Kertilme, Kirletme, Kütleşme, Metrelik, Mükerrer, Müşterek, Şeritler, Şükretme, Tekellüm, Tekerrür, Temellük, Tümeller, Tümleşik, Üleşilme, Üretilme,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Ekşitme, Ektirme, Elektro, Ellişer, Erişmek, Eritmek, Eşilmek, Eştirme, İlerlek, İletmek, İşetmek, İşlemek, İşletme, İtleşme, Kemerli, Killeme, Külleme, Kütleme, Mertlik, Meşelik, Metelik, Molekül, Müşteki, Müşteri, Rekolte, Retorik, Şekerim, Şekerli, Tekerli, Temelli, Türemek, Türkeli, Üleşmek, Üretmek, Ürtiker,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşime, Elemli, Emekli, Erimek, Erişme, Erişte, Eritme, Erotik, Eşilme, Etkime, İletme, İşemek, İşetme, İşleme, Kelime, Kerime, Kertme, Kirloş, Klorür, Komite, Koreli, Kriter, Kümeli, Küreme, Lekeli, Leşker, Melike, Merkür, Mertek, Meteor, Metrik, Millet, Mürşit, Müşrik, Oküler, Reomür, Ritüel, Şirket, Şirret,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Eküri, Ellik, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, İlkel, İllet, İlmek, İmlek, İrkme, İşeme, İşlek, İşlem, İşret, İtmek, Kelem, Keler, Keleş, Kelle, Kelli, Kemer, Kemre, Kerem, Kerim, Kerte, Kerti, Kiler, Kitle,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekol, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Etol,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Eko, Ekü, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Kol, Kom, Kor, Kot, Kül, Kür, Küt, Leş, Lim, Lir, Lok, Lor, Loş, Lot, Lük, Met, Mil, Mir, Mit, Mor, Ole, Ret, Rol,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ok, Ol, Om, Ot, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.