KLİNKER (TDK)

Çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü.

Klinker kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi L , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi N , beşinci harfi K , altıncı harfi E , yedinci harfi R . Başı K sonu R olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇİMENTO Nedir?

Killi kalkerleri özel fırınlarda pişirip ezmekle elde edilen, çamuru çarçabuk katılaşıp sertleşen ve yapılarda harç malzemesi olarak kullanılan kül renginde veya beyaz toz.

EZİLME Nedir?

Ezilmek işi.

FIRIN Nedir?


1 . İçinde genellikle odun yanan, her yanda aynı derecede ısı oluşturarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak: "Pastacı fırını."- .
2 . sıfat Bu ocakta pişirilmiş.
3 . Ekmek, pasta vb.nin pişirildiği ve satıldığı dükkân.
4 . Elektrik, tüp gaz ve doğal gazla çalışan, yiyecekleri pişirmeye veya ısıtmaya yarayan alet: "Elektrik fırını."- .
5 . Bir maddenin fiziksel veya kimyasal değişime uğratılması amacıyla içinde ısıtıldığı araç.

PİŞİRME Nedir?

Pişirmek işi.

ÜRÜN Nedir?


1 . Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul.
2 . mecaz Eser: "Cumhuriyet dönemi ressamlarının ürünleri sergilendi."- .
3 . mecaz Bir tutum ve davranışın ortaya çıkardığı şey.
4 . kimya Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPIM Nedir?


1 . Yapma işi, inşa, imal, konstrüksiyon.
2 . Ham maddeyi el veya makine ile işleyerek mal üretme, imal.
3 . biyoloji Özümleme.
4 . sinema, TV (***) Bir filmin çevrilmesi veya bir radyo, televizyon programının hazırlanması için gerekli çalışmaların tümü ve bu çalışmaların ürünü, prodüksiyon.

E K K L N R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Klinker,

6 Harfli Kelimeler

Renkli,

5 Harfli Kelimeler

Erkin, Erkli, Erlik, Kelik, Kerki, Kiler, Liken, Nikel,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Elik, Enik, Enir, Enli, Erik, Eril, Erin, İken, İlke, İnek, Kile, Klik, Link, Renk,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Erk, İle, İlk, Kek, Kel, Ker, Kik, Kil, Kin, Kir, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Er, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.