KİTAPLIKBİLİMCİ (TDK)

Kitaplıklarda işlerin yürütülmesini sağlayan, kitaplıkbilim öğrenimi görmüş kimse, °kütüphaneci.

Kitaplıkbilimci kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi P , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi B , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi C , onbeşinci harfi İ . Başı K sonu İ olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KİTAP Nedir?


1 . Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü: "Ona son olarak rüya için kitaptaki tabiri aramanın abes olduğunu söylediğimi hatırlıyorum."- A. Ş. Hisar.
2 . Herhangi bir konuda yazılmış eser: "Acaba bir edebiyat kitabında hazır bir tarif bulamaz mıyız?"- F. R. Atay.
3 . Kutsal kitap.

KİTAPLIK Nedir?


1 . Kitapların yerleştirildiği raflardan oluşan mobilya, kütüphane.
2 . Kuruluş amaç ve görevine uygun kitap, film, plak gibi her türlü düşünce ve sanat ürününü toplayan, düzenleyen ve genel olarak ilgilenen okurlara sunan kuruluş, kütüphane, bibliyotek.
3 . Evlerde ve iş yerlerinde içinde kitapların bulunduğu oda: "Kızını doktorun muayene odasına açılan kitaplığa gönderdi."- H. E. Adıvar.
4 . sıfat Kitap yapmaya elverişli: "Bu, kitaplık kâğıt değil."- .
5 . sıfat Kitap olabilecek kadar: "İki kitaplık yazı."- .
6 . sıfat Belli bir sayıda kitabı olan: "Otuz bin kitaplık kütüphane."- .

KİTAPLIKBİLİM Nedir?

Kitap sayısını çoğaltmanın, kataloglayıp sınıflandırmanın ve okuyucuları kitaptan yararlandırmanın yollarını, kurallarını saptayan bilim dalı, °kütüphanecilik.

ÖĞRENİM Nedir?

Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışma, tahsil: "Öğrenimini bitirmeye bir yıl kala Türkiye'deki büyük fabrika sahiplerinden çağrılar alıyormuş."- M. C. Anday.

YÜRÜTÜLME Nedir?

Yürütülmek işi.

A B C I K K L L M P T İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Bilimcilik, Bitimlilik, Bitkicilik, Kilimcilik,

9 Harfli Kelimeler

Bilicilik, İlimcilik, Malikilik,

8 Harfli Kelimeler

Bitiklik, İkicilik, İticilik, Katillik, Katiplik, Kıptilik, Kitaplık, Palmitik, Palmitil, Tabiilik, Tabiplik, Tilkilik,

7 Harfli Kelimeler

Alimlik, Atiklik, Bakilik, Bilimci, Bitimli, Bitkici, Ciltlik, İlmikli, İplicik, Kalplık, Kilimci, Kilitli, Laiklik, Makilik, Tabilik, Talimli, Talipli,

6 Harfli Kelimeler

Alplık, Altlık, Amipli, Ballık, Baltık, Bıkmak, Bilici, Camlık, Cilalı, Ciltli, İbikli, İkilik, İlikli, İllaki, İltica, İpilti, İptila, İtalik, İtikal, Kalpli, Kaplık, Kılcal, Kılmak, Kıpmak, Kimlik, Kiplik, Kitabi, Limaki, Maliki, Matlık, Mikail, Mikalı, Paklık, Pilaki, Pilili, Taklip, Talkım, Tamlık, Tıkmak, Timbal,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Alkım, Alkil, Allık, Altık, Altlı, Aplik, Atmık, Bakım, Balcı, Balık, Balkı, Ballı, Batık, Batıl, Batik, Batkı, Bıkma, Bicik, Bilim, Bitap, Bitik, Bitim, Bitki, Bitli, Calip, Camit, Camlı, Itlak, İcmal, İkbal, İkici, İkili, İklim, İkmal, İlmik, İmalı, İmbat, İmbik, İmlik,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Acil, Akıl, Akım, Akik, Akil, Akim, Akit, Aklı, Akli, Alık, Alım, Alil, Alim, Allı, Altı, Amil, Amip, Amit, Atık, Atıl, Atım, Atik, Atkı, Atlı, Bacı, Bakı, Baki, Batı, Bati, Biat, Bili, Cali, Cami, Cılk, Cila, Cilt, Cima, İbik, İcap,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Acı, Ait, Akı, Ali, Alp, Alt, Ati, Bak, Bal, Bap, Bat, Bit, Cam, Cık, Cim, Cip, İka, İki, İla, İlk, İma, İta, İti, Kak, Kal, Kam, Kap, Kat, Kıl, Kıt, Kik, Kil, Kim, Kip, Kit, Lak, Lal, Lam, Lap,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, At, İl, İm, İp, İt, Ki, La, Mi, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.