KİSTLEŞMEK (TDK)

Yabancı bir cisim veya patolojik bir urun çevresinde katılgan doku sertleşmek.

Kistleşmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CİSİM Nedir?


1 - Boşlukta, uzayda yer dolduran, elle tutulan her şey.
2 - Gövde, beden, °vücut.

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

KATI Nedir?

Taşlık, °konsa.

PATOLOJİK Nedir?


1 . Patoloji ile ilgili.
2 . Bozulmuş, işlemeyen.

SERT Nedir?


1 - Çizilmesi, kırılması, kesilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, pek, katı,yumuşak karşıtı.
2 - Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.
3 - Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, "yumuşak" karşıtı.
4 - Hırçın, öfkeli, hiddetli.
5 - Titizlikle uygulanan, sıkı.
6 - Güçlü, kuvvetli.
7 - Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
8 - Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan.
9 - Gönül kırıcı, katı, ters.
10 - yerb. Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

SERTLEŞME Nedir?

Sertleşmek işi.

SERTLEŞMEK Nedir?


1 . Sert bir durum almak, katılaşmak: "Yarı ağarmış yumuşak kumral sakal tersine dönerek diken gibi sertleşti."- R. N. Güntekin.
2 . Gücü artmak, zorlu bir durum almak: "İklim sertleşti."- .
3 . mecaz Bir kimsenin davranış veya sözleri sert, kırıcı olmak.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YABANCI Nedir?


1 . Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), bigâne, ecnebi: "Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok."- R. E. Ünaydın.
2 . Aileden, çevreden olmayan (kimse veya şey), özge: "Ben, yabancı bir adam, neme lazım, hiç sesimi çıkarmadım."- M. Ş. Esendal.
3 . Tanınmayan, bilinmeyen, yad: "Yabancı müşteri giremezdi kapısından. Gelenler hep edebiyat adamlarıydı."- Y. Z. Ortaç.
4 . Aynı türden, aynı çeşitten olmayan: "Yağın içinde yabancı maddeler var."- .
5 . Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan: "Bu uygulamanın yabancısıyım."- .
6 . Belli bir yere veya kimseye özgü olmayan: "Yabancı arabalar buraya park edemez."- .

E E K K L M S T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kistleşmek,

9 Harfli Kelimeler

Eksiltmek, Kistleşme,

8 Harfli Kelimeler

Eksilmek, Eksiltme, Ekşitmek, Eskitmek, İsteşmek, İşletmek, İtleşmek, Kesilmek, Kesişmek, Kesmelik, Kitlemek, Sekitmek,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Ekmeksi, Eksilme, Ekşimek, Ekşitme, Eskimek, Eskitme, Eşeklik, Eşilmek, Eteklik, Etkimek, İletmek, İskelet, İskemle, İslemek, İstemek, İsteşme, İşetmek, İşlemek, İşletme, İtleşme, Kesekli, Kesilme, Kesişme, Mesleki, Meşelik, Metelik, Sekitme, Silkmek, Şikeste,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşime, Emekli, Eskime, Eşeksi, Eşilme, Etkime, İletme, İskele, İskete, İsleme, İsteme, İşemek, İşetme, İşleme, Kelime, Kelkit, Kemlik, Keseli, Kesmek, Kesmik, Kestel, Melike, Meslek, Misket, Seklem, Sekmek, Sikmek, Silkme, Silmek, Teklik, Tekmil, Teleks, Temlik, Temsil, Teslim, Teşkil, Teşmil,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekmek, Eksik, Elmek, Emlik, Eskil, Eslek, Esmek, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, Etsel, İlmek, İmlek, İsmet, İstek, İstem, İşeme, İşlek, İşlem, İtmek, Kelek, Kelem, Keles, Keleş, Kelik, Kemik, Kesek, Kesel, Kesik, Kesim, Kesiş, Kesit, Keski, Kesme, Keşik, Keşke,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emiş, Esik, Esim, Eski, Esme, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlke, İlme, İşte, İtme, Keke, Kele, Keme, Kese,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Eti, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Kes, Keş, Ket, Kik, Kil, Kim, Kit, Leş, Lim, Met, Mil, Mis, Mit, Sek, Sel, Sem, Set, Sik, Sim, Sit, Ski, Şek, Şem, Şet, Tek, Tel, Tem, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Es, Eş, Et, İl, İm, İs, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Se, Si, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.