KİREMİTÇİLİK (TDK)

Kiremitçi olma durumu veya kiremitçinin yaptığı iş.

Kiremitçilik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi İ , yedinci harfi T , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KİREMİT Nedir?

Çatıları örtmekte kullanılan, yan yana dizilerek suyu aşağıya geçirmeden dışarı akıtacak biçimde yapılmış, kızıl toprağın renginde, pişmiş balçık levha: "En fakir köyler taştandır ve üstü kiremittir."- F. R. Atay.

KİREMİTÇİ Nedir?

Kiremit yapan, satan veya döşeyen kimse.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E K K L M R T Ç İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Kiremitçilik,

9 Harfli Kelimeler

İçirilmek, İrkiltmek, Kiremitçi, Kiremitli,

8 Harfli Kelimeler

Çitilmek, İçerikli, İçirilme, İçirtmek, İrkilmek, İrkiltme, Kertikli, Kireçlik, Kirtikli, Tekçilik, Terlikçi,

7 Harfli Kelimeler

Çekimli, Çektiri, Çitilme, Ektilik, Emirlik, Eriklik, İçilmek, İçimlik, İçirmek, İçirtme, İrkilme, İtilmek, Keçilik, Kemikli, Kireçli, Kiremit, Mertlik, Metilik, Ritimli,

6 Harfli Kelimeler

Çelmik, Çeltik, Çermik, Çitili, Çitmek, Çitmik, Etkili, İçerik, İçilme, İçimli, İçirik, İçirme, İçkili, İkilem, İkilik, İkitek, İletim, İletki, İlikçi, İrilik, İrkmek, İtilme, Kelkit, Kemlik, Kertik, Kimlik, Kirkit, Kirtil, Klikçi, Kriket, Kritik, Metrik, Ritmik, Teklik, Tekmil, Temlik, Terlik, Termik,

5 Harfli Kelimeler

Çekik, Çekim, Çelik, Çelim, Çilek, Çimek, Çitme, Ekili, Elçim, Emlik, Erkli, Erlik, Etçik, Etçil, Etlik, İçeri, İçlem, İçlik, İçmek, İçrek, İkili, İklim, İleri, İleti, İlmek, İlmik, İmleç, İmlek, İmlik, İrite, İrkme, İrmik, İtlik, İtmek, Kelik, Kemik, Kerim, Kerki, Kerti, Kiler,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çile, Çiti, Ekim, Ekli, Ekti, Elçi, Elik, Elim, Elit, Elti, Emik, Emir, Erik, Eril, Erim, Etçi, Etik, Etil, Etki, Etli, İçel, İçim, İçit, İçki, İçli, İçme, İçre, İlçe, İliç, İlik, İlim, İlke, İlme, İtçe, İtki, İtme, Keçi, Kile,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çir, Çit, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, Kek, Kel, Kem, Ker, Ket, Kik, Kil, Kim, Kir, Kit, Lim, Lir, Meç, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Tek, Tel, Tem, Ter, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Er, Et, İç, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.