KİREÇSİZLENME (TDK)

Kayaçların içinde bulunan kalsiyum karbon tuzunun sularla eritilerek alınması.

Kireçsizlenme kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi Ç , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi N , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E . Başı K sonu E olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIN Nedir?


1 - Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
2 - (Kimi şeylerde) Ön, ön yüz, (ön) cephe, alnaç.
3 - karşı.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KALSİYUM Nedir?

Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,5
5 olan, 84
5 °C'de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element (simgesi Ca).

KARBON Nedir?

Atom numarası 6, atom ağırlığı 1
2 olan, doğada elmas, grafit gibi billurlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan, canlı varlıkların aslını oluşturan ve yandıktan sonra kömür durumuna geçen element (simgesi C).

KAYA Nedir?


1 . Büyük ve sert taş kütlesi: "Dört tarafı su ile çevrili bir kayadır, bir adacık."- R. H. Karay.
2 . Kayaç.

KAYAÇ Nedir?

Yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle, külte, porfir.

E E E K L M N R S Z Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Kireçsizlenme,

11 Harfli Kelimeler

Kireçsileme,

10 Harfli Kelimeler

Çirkinseme, Kireçlenme, Serinlemek, Sezinlemek, Sinirlemek, Sirkelenme,

9 Harfli Kelimeler

Çekinilme, Çenilemek, Çiselemek, Erimezlik, Esinlemek, İçerlemek, Kelimesiz, Kilermeni, Kireçleme, Mesirelik, Renksemez, Seçmenlik, Sekilenme, Serinleme, Sezinleme, Sinirleme,

8 Harfli Kelimeler

Çekimser, Çekimsiz, Çeliksiz, Çelimsiz, Çemensiz, Çeneksiz, Çenileme, Çerezlik, Çimenlik, Çimensiz, Çiseleme, Çizilmek, Eklemsiz, Enikleme, Ensizlik, Erinçsiz, Ersizlik, Esinleme, Esmerlik, İçerleme, İçlenmek, İkilenme, İlençsiz, İnekleme, İslenmek, İzlenmek, Kemersiz, Kireçsiz, Kirlenme, Nemçeker, Nikelsiz, Reçineli, Renkleme, Resimlik, Resmilik, Rimelsiz, Seçilmek, Seçimlik, Seçmeler, Sekileme,

7 Harfli Kelimeler

Çekelez, Çekemez, Çekilme, Çekimli, Çekinme, Çekmeli, Çeliksi, Çemenli, Çenekli, Çenesiz, Çileksi, Çilemek, Çimenli, Çisemek, Çizilme, Çizmeli, Eklenme, Eksilen, Eksilme, Elemsiz, Elenmek, Elimine, Emeksiz, Emirlik, Emzikli, Ereksel, Erinçli, Erinlik, Erinmek, Ermenek, Erselik, Ersemek, Esenler, Esenlik, Esermek, Esirlik, Esirmek, Eslemek, Esnemek, Esrimek,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çelmek, Çelmik, Çemrek, Çeneli, Çerkez, Çermik, Çileme, Çilsiz, Çirkin, Çiseme, Çiskin, Çizmek, Ekilme, Ekleme, Ekseri, Elekçi, Elemek, Elenme, Elezer, Emekçi, Emekli, Enemek, Eriksi, Erimek, Erimez, Erinme, Erksiz, Ermeni, Erseme, Eserme, Esirme, Eskime, Eskrim, Esleme, Esneme, Esrime, Ezilme, İçerik, İçerme,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çeker, Çekim, Çekme, Çelek, Çelen, Çelik, Çelim, Çelme, Çemen, Çenek, Çerez, Çilek, Çimek, Çimen, Çinli, Çizer, Çizik, Çizim, Çizme, Ekili, Eklem, Ekler, Eksen, Ekser, Eksin, Eksiz, Elçek, Elçim, Eleme, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Eneme, Eneze, Enlem, Enser, Ensiz,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çeri, Çile, Çine, Çini, Çise, Çizi, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Eksi, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enez, Enik, Enir, Enli, Ense, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Erke, Erme,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çir, Çis, Eke, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İnç, İni, İri, İrs, Kel, Kem, Ker, Kes, Kez, Kil, Kim, Kin, Kir, Lim, Lir, Meç, Men, Mil, Mir, Mis, Nem, Nim, Sek, Sel, Sem, Sen, Ser, Sik, Sim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, En, Er, Es, İç, İl, İm, İn, İs, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.