KİREÇSİZLEŞTİRME (TDK)

Kireçten arıtma.

Kireçsizleştirme kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi Ç , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi T , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi R , onbeşinci harfi M , Başı K sonu E olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARITMA Nedir?

Arıtmak işi.

KİREÇ Nedir?


1 . Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksit, (CaO): "Duvarlar kireç badanalı idi."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kalsiyum hidroksit, Ca(OH).

E E E K L M R R S T Z Ç İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Çekiştirilme, Eriştirilmek, Etkisizleşme,

11 Harfli Kelimeler

Eriştirilme, Kireçsileme,

10 Harfli Kelimeler

Çekişmesiz, Çekiştirme, Çektirilme, Çelişkisiz, Çelişmesiz, Çeşitlemek, Çirişlemek, Çiziktirme, Ekleştirme, Eleştirmek, Eriştirmek, Estirilmek, Eşitsizlik, İliştirmek, İşitmezlik, Kestirilme, Kireçleşme, Meteliksiz, Restleşmek, Sertleşmek, Sirkeleşme, Şeritçilik, Şeritlemek, Temizlikçi, Tersleşmek,

9 Harfli Kelimeler

Çekişilme, Çekişmeli, Çeşitleme, Çirişleme, Çiselemek, Çitilemek, Ekşitilme, Eleştirim, Eleştirme, Erimezlik, Erişilmek, Eriştelik, Eriştirme, Eritilmek, Eskileşme, Eskitilme, Estirilme, Eşitçilik, Eşitlemek, Eşlemesiz, Etkileşim, Etkileşme, İçerlemek, İçirilmek, İkilemsiz, İkizleşme, İletişmek, İliştirme, İrileşmek, İşitilmek, Keçileşme, Kelimesiz, Keresteli, Kireçleme, Kiremitçi, Kiremitli, Kirişleme, Kistleşme, Kritisizm, Merserize,

8 Harfli Kelimeler

Çekimser, Çekimsiz, Çektiriş, Çektirme, Çeliksiz, Çelimsiz, Çelişmek, Çemişlik, Çemkiriş, Çerezlik, Çirişsiz, Çiseleme, Çitileme, Çitilmek, Çitişmek, Çitlemek, Çizilmek, Eklemsiz, Eksiltme, Eleşkirt, Eleştiri, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Ersizlik, Esmerlik, Esritmek, Estirmek, Eşitleme, Eşsizlik, Eştirmek, Etkileme, İçerikli, İçerleme, İçirilme, İçirtmek, İkileşim, İkileşme, İkiletme, İletişim,

7 Harfli Kelimeler

Çekelez, Çekemez, Çekiliş, Çekilme, Çekimli, Çekişli, Çekişme, Çekişte, Çekmeli, Çektiri, Çeliksi, Çelişik, Çelişki, Çelişme, Çeşitli, Çilekeş, Çileksi, Çilemek, Çirişli, Çisemek, Çitilme, Çitişme, Çitleme, Çizikli, Çiziliş, Çizilme, Çizmeli, Ekleşme, Ekletme, Eksiliş, Eksilme, Eksilti, Ekstrem, Ekşimsi, Ekşitme, Ektirme, Elemsiz, Eletmek, Emeksiz, Emirlik,

6 Harfli Kelimeler

Çelmek, Çelmik, Çeltek, Çeltik, Çemrek, Çerkeş, Çerkez, Çermik, Çetele, Çileme, Çilsiz, Çiseme, Çitili, Çitmek, Çitmik, Çizili, Çizmek, Ekilme, Ekleme, Ekseri, Ekstre, Ekşili, Ekşime, Elekçi, Elemek, Eletme, Elezer, Emekçi, Emekli, Eriksi, Erimek, Erimez, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Erkete, Erksiz, Erseme,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çeker, Çekim, Çekiş, Çekme, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çemiş, Çerez, Çeşit, Çeşme, Çilek, Çimek, Çiriş, Çişik, Çitme, Çizer, Çizik, Çizim, Çiziş, Çizme, Ekili, Eklem, Ekler, Ekser, Eksiz, Elçek, Elçim, Eleme, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Erime, Erkeç, Erkli, Erlik,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çete, Çile, Çise, Çiti, Çizi, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Ekti, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emeç, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eser, Esik, Esim, Esir, Eski,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çir, Çis, Çiş, Çit, Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İrs, İti, Kel, Kem, Ker, Kes, Keş, Ket, Kez, Kil, Kim, Kir, Kit, Leş, Lim, Lir, Meç, Met, Mil, Mir, Mis, Mit, Ret, Sek, Sel,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Er, Es, Eş, Et, İç, İl, İm, İs, İş, İt, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Şe, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.