KİREÇSİLEMEK (TDK)


1 . Isı yardımıyla kirece çevirmek.
2 . Yüksek ısı ile kurutmak.

Kireçsilemek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi Ç , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEVİRME Nedir?


1 . Çevirmek işi, tedvir: "Kırmızı balıklar birdenbire canlanırlar ve kavanozun içinde birbiri ardınca keyifli keyifli çark çevirmeye başlarlar."- H. E. Adıvar.
2 . Kuzu, oğlak vb. hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi: "Değirmende, daha sabahtan gönderilip hazırlanan yağlı bir oğlak çevirmesini tam kıvamında buldular."- R. H. Karay.
3 . sıfat Çevrilmiş, tercüme edilmiş: "Fransızcadan çevirme bir eser."- .
4 . halk ağzında Dikenlerden, ağaç dallarından yapılmış duvar: "Evlerinin önü yüksek çevirme / Kadir Mevla'm bugünlük de ayırma"- Halk türküsü.
5 . askerlik Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, sarma, muhasara.
6 . müzik Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi.

ÇEVİRMEK Nedir?


1 . Bir şeyin yönünü değiştirmek: "Nefes nefese koşan anneme, başını çevirmeden cevap verdi."- Y. Z. Ortaç.
2 . Öteki yüzünü görünür duruma getirmek: "Sermet defterinin yapraklarını çeviriyordu."- Ö. Seyfettin.
3 . Döndürerek hareket ettirmek: "Resimleri albüme yapıştırırken kocası da radyonun düğmesini çevirdi."- S. F. Abasıyanık.
4 . Yönetmek, idare etmek: "Eteği belinde, bütün evi o çeviriyor."- H. Taner.
5 . Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek: "Arkadaşı bizi çevirip evine götürdü."- .
6 . Geri göndermek: "Kendisine yollanan parayı çevirmiş."- .
7 . Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek.
8 . Çevrilemek, tevil etmek: "Sözü işine geldiği gibi çevirdi."- .
9 . (-den) Çeviri yapmak: "Romanlar, hikâyeler yazar; yahut Fransızcadan çevirirmiş."- M. Ş. Esendal.
10 . (-i, -le) Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak: "Bağı duvarla çevirmek."- . 1
1 . (-i, -e) Bir durumdan başka duruma getirmek, dönüştürmek: "Evlerini otele çevirdiler."- . 1
2 . (-den, -e) Bir durumdan başka duruma geçmek. 1
3 . (nsz) Kâğıt oyunu oynamak. 1
4 . (nsz), mecaz Hile, dolap, dalavere vb. dürüst olmayan davranışlar ortaya koymak: "Bendenize şikâyetlerin yapılmaması, iş çevirmek isteyenlerin muvaffak olamayacaklarını bilmeleri neticesidir."- Atatürk. 1
5 . (-i, -e), mecaz Kötü bir duruma getirmek: "Adamı maskaraya çevirmek."- .

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

KURUT Nedir?

Kurutulmuş süt ürünü.

KURUTMA Nedir?

Kurutmak işi.

KURUTMAK Nedir?


1 . Suyunu ve ıslaklığını giderip kuru duruma getirmek: "Gözyaşlarını kurut, dedi; bilirsin ki kader değişmez."- C. Meriç.
2 . Bitki canlılığını yitirmek: "Fırtına bütün gülleri kuruttu."- .
3 . Bazı sebze ve meyvelerin buharlaştırılmasıyla kuru bir durum almasını sağlamak.
4 . mecaz Cılız duruma getirmek, zayıflatmak: "Bu hastalık onu kurutmuş."- .
5 . mecaz Yiyecek ve içecekleri yiyip bitirmek.
6 . mecaz Uğursuzluk getirmek, yok etmek: "Dâhilde bütün millî kuvvetlerimizi dağıttılar, bütün kabiliyetlerimizi kuruttular."- P. Safa.

YARDIM Nedir?


1 . Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet: "Bu, bir ricada bulunacak, bir yardım isteyecek sandı."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri.
3 . Etki: "Otların üstünde, ağaçların yapraklarında kalan yağmur damlaları rüzgârın da yardımıyla öğleye kadar kurudu."- N. Cumalı.
4 . Bağış, iane.

YÜKSEK Nedir?


1 . Yukarıda, üst tarafta olan yer: "Yüksekten avluya açılmış iki pencereden aydınlık alıyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . sıfat Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı: "... mekik dokuduğu yüksek bez tezgâhından kalktı."- Ö. Seyfettin.
3 . sıfat Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan: "İri kanatları ile bir kaşıkçı kuşu çok yükseklerde tur atıyor."- H. Taner.
4 . sıfat Güçlü, etkili, şiddetli: "Yüksek basınç. Yüksek gerilim."- .
5 . sıfat Derece veya makamı bakımından üstün: "Yüksek kurul."- .
6 . sıfat Normal değerlerin üstünde olan, çok: "Türk milletinin karakteri yüksektir."- Atatürk.
7 . sıfat, mecaz Erdemli, faziletli: "Yüksek duygu."- .
8 . sıfat, mecaz Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan: "Yüksek sosyete."- .
9 . zarf Büyük para ile: "Yüksek oynamak."- .

E E E K K L M R S Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Kireçsilemek,

11 Harfli Kelimeler

Çekimserlik, Kireçsileme,

10 Harfli Kelimeler

Kireçlemek,

9 Harfli Kelimeler

Çiselemek, Emekçilik, Erekçilik, İçerlemek, Kireçleme, Mesirelik, Sekilemek, Sikkeleme,

8 Harfli Kelimeler

Çekilmek, Çekimser, Çekmelik, Çiseleme, Eksilmek, Erkekçil, Esmerlik, Esriklik, İçerleme, İkilemek, İrkilmek, Kekremsi, Kemerlik, Kemrelik, Kesilmek, Kesimlik, Kesmelik, Kesmikli, Kireçlik, Resimlik, Resmilik, Seçilmek, Seçimlik, Seçmeler, Sekileme, Semereli, Serilmek, Sirkelik,

7 Harfli Kelimeler

Çekerek, Çekilme, Çekimli, Çekmeli, Çeliksi, Çileksi, Çilemek, Çisemek, Ekilmek, Eklemek, Ekmekçi, Ekmeksi, Eksikli, Eksilme, Emirlik, Ereksel, Eriklik, Erkekçe, Erkekli, Erkeksi, Erselik, Ersemek, Esermek, Esirlik, Esirmek, Eskilik, Eskimek, Eslemek, Esrimek, İçerlek, İçermek, İçilmek, İçirmek, İçmeler, İkileme, İrkilme, İskemle, İslemek, Keçiler, Keçilik,

6 Harfli Kelimeler

Çekmek, Çelmek, Çelmik, Çemrek, Çermik, Çileme, Çiseme, Ekilme, Ekleme, Ekseri, Elekçi, Elemek, Emekçi, Emekli, Eriksi, Erimek, Erseme, Eserme, Esirme, Eskime, Eskrim, Esleme, Esrime, İçerik, İçerme, İçilme, İçirme, İkilem, İrkmek, İskele, İsleme, Keçeli, Kekeme, Keleme, Kelime, Kemere, Kemlik, Kerime, Kerkes, Kermes,

5 Harfli Kelimeler

Çekek, Çekel, Çekem, Çeker, Çekik, Çekim, Çekme, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çilek, Çimek, Ekili, Eklem, Ekler, Ekmek, Ekser, Eksik, Elçek, Elçim, Eleme, Elmek, Emlik, Erime, Erkeç, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Eseme, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esrik, İçeri, İçlem, İçlik,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çile, Çise, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emik, Emir, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Eser, Esik, Esim, Esir, Eski, Esme, Esre, İçel, İçim, İçki, İçli, İçme, İçre, İlçe, İliç, İlik,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çir, Çis, Eke, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İri, İrs, Kek, Kel, Kem, Ker, Kes, Kik, Kil, Kim, Kir, Lim, Lir, Meç, Mil, Mir, Mis, Sek, Sel, Sem, Ser, Sik, Sim, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Er, Es, İç, İl, İm, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.