KİREÇLETMEK (TDK)

Kireçlemek eylemini yaptırmak.

Kireçletmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi Ç , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı K sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

KİREÇLEMEK Nedir?


1 . Kireç katmak veya kireç sürmek.
2 . Kireç kullanarak badana yapmak.

YAPTIRMA Nedir?

Yaptırmak işi.

YAPTIRMAK Nedir?

Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek: "Uzatmayalım, yeni yaptırdığım smokini giydim."- B. Felek.

E E E K K L M R T Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kertikleme, Kireçlemek, Tekerlekçi,

9 Harfli Kelimeler

Çektirmek, Erketelik, Etkilemek, İçerlemek, İteklemek, Kertilmek, Kireçleme, Kirletmek, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Çekilmek, Çekmelik, Çektirme, Çitlemek, Ekletmek, Ektirmek, Elektrik, Erkekçil, Etkileme, İçerleme, İtekleme, İtelemek, Kemerlik, Kemrelik, Kertilme, Kirletme, Kitlemek, Metrelik, Reçeteli, Tekerlek, Teklemek, Terlemek, Tireleme,

7 Harfli Kelimeler

Çekerek, Çekilme, Çekmeli, Çilemek, Çitleme, Ekilmek, Eklemek, Ekletme, Ekmekçi, Ektirme, Eletmek, Eritmek, Erkekçe, Erkekli, Eteklik, Etkimek, İçerlek, İçermek, İçmeler, İletmek, İteleme, Keçiler, Kekleme, Kemerli, Kertmek, Mertlik, Metelik, Tekerli, Tekleme, Terleme,

6 Harfli Kelimeler

Çekmek, Çelmek, Çelmik, Çeltek, Çeltik, Çemrek, Çermik, Çetele, Çileme, Çitmek, Ekilme, Ekleme, Elekçi, Elemek, Eletme, Emekçi, Emekli, Erimek, Eritme, Erkete, Etkime, İçerme, İletme, İrkmek, Keçeli, Kekeme, Keleme, Kelime, Kelkit, Kemere, Kemlik, Kerime, Kertik, Kertme, Kriket, Meleke, Melike, Mertçe, Mertek, Metrik,

5 Harfli Kelimeler

Çekek, Çekel, Çekem, Çeker, Çekik, Çekim, Çekme, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çilek, Çimek, Çitme, Eklem, Ekler, Ekmek, Elçek, Elçim, Eleme, Elmek, Emlik, Erime, Erkeç, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Etçik, Etçil, Etlik, Etmek, İçlem, İçmek, İçrek, İlmek, İmleç, İmlek, İrkme, İtmek,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çete, Çile, Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emeç, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Erte, Etçi, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İçel, İçme, İçre, İlçe,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çir, Çit, Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Ker, Ket, Kik, Kil, Kim, Kir, Kit, Lim, Lir, Meç, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Tek, Tel, Tem, Ter, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Er, Et, İç, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.