Kireçlenmek

  1. [nsz] Kireç dökülmek veya saçılmak
  2. Kireç sürülmek
    • "Ağaçlar kireçlendi."
  3. Kireç bulaşmak
    • "Pantolonunuz kireçlenmiş."
  4. Organik dokularda, dokunun görevine engel olacak derecede kalsiyum tuzları birikmek
  5. Bitkilerin hücre zarlarında kalsiyum karbonat, kalsiyum oksalat vb. kalsiyum tuzları toplanmak

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Kireçlenmek kelimesi baş harfi k son harfi k olan bir kelime.Başında k sonunda k olan kelimenin birinci harfi k , ikinci harfi i , üçüncü harfi r , dördüncü harfi e , beşinci harfi ç , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi m , onuncu harfi e , onbirinci harfi k . Başı k sonu k olan 11 harfli kelime.

E E E K K L M N R Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

KİREÇLENMEK

10 Harfli Kelimeler

KİREÇLEMEK, KİREÇLENME

9 Harfli Kelimeler

ÇENİLEMEK, ENİKLEMEK, İÇERLEMEK, İNEKLEMEK, KİREÇLEME, KİRLENMEK, RENKLEMEK

8 Harfli Kelimeler

ÇEKİLMEK, ÇEKİNMEK, ÇEKMELİK, ÇENİLEME, EKLENMEK, ENİKLEME, ERKEKÇİL, İÇERLEME, İÇLENMEK, İNEKLEME, KEMERLİK, KEMRELİK, KERKİNME, KİRLENME, NEKRELİK, NEMÇEKER, RENKLEME

7 Harfli Kelimeler

ÇEKEREK, ÇEKİLME, ÇEKİNME, ÇEKMELİ, ÇEMENLİ, ÇENEKLİ, ÇİLEMEK, EKİLMEK, EKLEMEK, EKLENME, EKMEKÇİ, ELENMEK, ERİNMEK, ERKEKÇE, ERKEKLİ, ERMENEK, İÇERLEK, İÇERMEK, İÇLENME, İÇMELER, İLENMEK, İNLEMEK, KEÇİLER, KEKLEME, KEMENÇE, KEMERLİ, KENELER, KLİNKER

6 Harfli Kelimeler

ÇEKMEK, ÇELENK, ÇELMEK, ÇELMİK, ÇEMREK, ÇENELİ, ÇERMİK, ÇİLEME, EKENEK, EKİLME, EKLEME, ELEKÇİ, ELEMEK, ELENME, EMEKÇİ, EMEKLİ, ENEMEK, ERİMEK, ERİNME, ERMENİ, İÇERME, İLENME, İNLEME, İRKMEK, KEÇELİ, KEKEME, KELEME, KELİME, KEMERE, KEMLİK, KERİME, KERMEN, KİRMEN, LİNEER, MELEKE, MELİKE, NERELİ, REÇİNE, RENKÇİ, RENKLİ

5 Harfli Kelimeler

ÇEKEK, ÇEKEL, ÇEKEM, ÇEKER, ÇEKİK, ÇEKİM, ÇEKME, ÇELEK, ÇELEN, ÇELİK, ÇELİM, ÇELME, ÇEMEN, ÇENEK, ÇİLEK, ÇİMEK, ÇİMEN, EKLEM, EKLER, EKMEK, ELÇEK, ELÇİM, ELEME, ELMEK, EMLİK, ENEME, ENLEM, ERİME, ERİNÇ, ERKEÇ, ERKEK, ERKEN, ERKİN, ERKLİ, ERLİK, ERMEK, ERMİN, İÇLEM, İÇMEK, İÇREK

4 Harfli Kelimeler

ÇEKİ, ÇENE, ÇENK, ÇERİ, ÇİLE, ÇİNE, EKİM, EKİN, EKLİ, EKME, ELÇİ, ELEK, ELEM, ELİK, ELİM, EMEÇ, EMEK, EMEL, EMEN, EMİK, EMİN, EMİR, ENEK, ENİK, ENİR, ENLİ, EREK, EREN, ERİK, ERİL, ERİM, ERİN, ERKE, ERME, İÇEL, İÇME, İÇRE, İKEN, İLÇE, İLKE

3 Harfli Kelimeler

ÇEK, ÇİL, ÇİM, ÇİR, EKE, ELK, ERK, İLE, İLK, İNÇ, KEK, KEL, KEM, KER, KİK, KİL, KİM, KİN, KİR, LİM, LİR, MEÇ, MEN, MİL, MİR, NEM, NİM

2 Harfli Kelimeler

ÇE, EK, EL, EM, EN, ER, İÇ, İL, İM, İN, KE, Kİ, LE, ME, Mİ, NE, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.