KİREÇÇİL (TDK)

Kireçli topraktan hoşlanan, kireçli toprakta yetişen (bitki), kireçyeren karşıtı: "Yonca kireççil bitkilerdendir."- .

Kireççil kelimesi baş harfi K son harfi L olan bir kelime. Başında K sonunda L olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi Ç , altıncı harfi Ç , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L . Başı K sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞIT Nedir?

Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, °zıt, °kontrast.

KİREÇ Nedir?


1 . Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksit, (CaO): "Duvarlar kireç badanalı idi."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kalsiyum hidroksit, Ca(OH).

KİREÇÇİL Nedir?

Kireçli topraktan hoşlanan, kireçli toprakta yetişen (bitki), kireçyeren karşıtı: "Yonca kireççil bitkilerdendir."- .

KİREÇLİ Nedir?


1 . Birleşiminde kireç olan veya kireci çok olan: "Bir söylenişe göre, arazi tamamıyla kireçli olduğu için ağaçlar serpilme gücünden mahrum kalıyormuş."- A. Rasim.
2 . Kireç sürülmüş, kireç bulaşmış: "Kireçli duvarlar."- .

KİREÇYEREN Nedir?

Kireçli topraktan hoşlanmayan, kireçli toprakta yetişmeyen, kireççil karşıtı.

TOPRAK Nedir?


1 . Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü: "Kara toprak. Kireçli toprak. Killi toprak."- .
2 . sıfat Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış: "İki toprak duvarın birleştiği bir girintide diz üstü büzülmüş görünüyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Arazi, tarla: "Köylüye toprak dağıtmak."- .
4 . jeoloji Kara: "Toprağa ayak basmak."- .
5 . mecaz Ülke: "Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok."- R. E. Ünaydın.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

E K L R Ç Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çerçilik, Kireççil,

7 Harfli Kelimeler

Çiçekli, Çilekçi, Kireççi, Kireçli,

6 Harfli Kelimeler

İçerik,

5 Harfli Kelimeler

Çekiç, Çelik, Çerçi, Çiçek, Çilek, Ekili, Erkli, Erlik, İçeri, İçlik, İçrek, İleri, Kiler, Kireç, Kiril, Kirli, Lirik,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çile, Ekli, Elçi, Elik, Erik, Eril, İçel, İçki, İçli, İçre, İlçe, İliç, İlik, İlke, Keçi, Kile,

3 Harfli Kelimeler

Çeç, Çek, Çil, Çir, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İri, Kel, Ker, Kil, Kir, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Er, İç, İl, Ke, Ki, Le, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.