KİRDE (TDK)

Genellikle mısır unuyla yapılan bir tür pide.

Kirde kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi D , beşinci harfi E . Başı K sonu E olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GENELLİKLE Nedir?

Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle: "Türkler genellikle konukseverdir."- .

MISIR Nedir?


1 . Buğdaygillerden, gövdesi boğumlu ve kalın, yaprakları şerit biçiminde, boyu yaklaşık
2 m olabilen, erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi (Zea mays).
2 . Bu bitkinin koçan üzerindeki taneli ürünü.
3 . Bu ürünün taneleri.

PİDE Nedir?

Mayalı hamurdan yapılan, isteğe göre üzerine yumurta, kıyma, peynir, pastırma vb. konarak pişirilen, ince, yayvan yiyecek.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

D E K R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Derik, Direk, Kirde, Kredi,

4 Harfli Kelimeler

Deri, Derk, Edik, Erik, Kedi,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Edi, Erk, İde, Ker, Kir,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, Er, Ke, Ki, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.