KİRAZSİNEĞİ (TDK)

Larvasını kiraza bırakan, iki kanatlılar takımının meyvesineğigiller familyasından bir tür sinek.

Kirazsineği kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi Z , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi Ğ , onbirinci harfi İ . Başı K sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

KANATLILAR Nedir?

Böceklerin kanatlı olanlarını içine alan alt sınıf.

KİRA Nedir?


1 . Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar: "Eski kirayı yükseltiyorum, isterseniz gidin mahkemeye."- Ç. Altan.
2 . Bu biçimde tutulan bir şey için karşılık olarak ödenen para: "Kira ile aldım, zaten bu yüzden de geciktim ya!"- R. H. Karay.
3 . Bu biçimde tutulan taşınmaz: "O zamana kadar kira köşelerinde sürünmekten bir tat, bin feryat, türlü sıkıntılara giriftar olmuşken..."- H. Z. Uşaklıgil.

KİRAZ Nedir?


1 . Gülgillerden, ılıman iklimlerde yetişen bir meyve ağacı (Cerasus avium).
2 . Bu ağacın kırmızı veya beyaz renkte, etli, sulu, tek çekirdekli meyvesi: "Tabaktan ikişer kiraz daha alıyoruz."- Y. Z. Ortaç.

LARVA Nedir?

Kurtçuk.

MEYVESİNEĞİGİLLER Nedir?

Böcekler sınıfının zeytin, kiraz, incir, vb.nin meyvelerinde önemli zararlara neden olan sinekler takımı.

SİNE Nedir?


1 . Göğüs.
2 . mecaz Gönül, yürek: "Elif kaşlarını çatar / Gamzesi sineme batar."- Karacaoğlan.
3 . mecaz Bağır, iç: "Hangi semtin eczanesi bu kadar değerli insanı sinesinde toplayabilmiştir?"- H. Taner.

SİNEK Nedir?


1 . Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı.
2 . İskambil kâğıtlarının siyah renkte yoncayı andıranı, ispati.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

A E K N R S Z Ğ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Arsenik, İnkisar, Renksiz, Sizinki,

6 Harfli Kelimeler

Aksine, Askeri, Eğinik, Eriksi, Erksiz, İnikas, Kanser, Karine, Kazein, Kinsiz, Nazire, Nekais, Nikris, Nikriz, Niksar, Serian, Sirken,

5 Harfli Kelimeler

Arsin, Asker, Azeri, Ekran, Eksin, Eksiz, Enkaz, Ensar, Ensiz, Erika, Erkan, Erkin, Ersiz, Erzak, Erzin, Eskiz, Esrik, Ezani, İkraz, İksir, İnkar, İrsen, İskan, İznik, Karne, Karni, Kenar, Keriz, Kesin, Kesir, Kiraz, Kizir, Nasir, Nazik, Nazir, Nesir, Nezir, Nisai, Rekiz, Sakin,

4 Harfli Kelimeler

Akis, Akne, Akse, Aksi, Asri, Eğik, Eğin, Eğir, Eğri, Eğsi, Ekin, Eksi, Enik, Enir, Erik, Erin, Esik, Esin, Esir, Eski, Esna, Ezan, Ezik, İane, İare, İğne, İkaz, İken, İkiz, İkna, İnak, İnek, İnik, İrin, İris, İzan, İzin, Kain, Kani, Kare,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Ani, Ari, Ark, Arz, Asi, Ask, Erk, Eza, İka, İki, İni, İri, İrs, İsa, Kan, Kar, Kas, Kaz, Ker, Kes, Kez, Kin, Kir, Nar, Nas, Naz, Sağ, Sak, San, Saz, Sek, Sen, Ser, Sik, Sin, Siz, Ski, Zağ, Zan,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, An, Ar, As, Az, Ek, En, Er, Es, İğ, İn, İs, İz, Ke, Ki, Ne, Ra, Re, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.