KİRALAMA (TDK)


1 . Kiralamak işi.
2 . ekonomi Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkının belli bir süre için ve belli bir kira karşılığında kiracıya verilmesi.
3 . ekonomi Anlaşmaya göre kira süresinin bitiminde mülkiyetin kiracıda bırakılabilmesi durumu.

Kiralama kelimesi baş harfi K son harfi A olan bir kelime. Başında K sonunda A olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi M , sekizinci harfi A . Başı K sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAŞMA Nedir?


1 . Anlaşmak işi.
2 . Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant, konvansiyon: "Kültür anlaşması."- .
3 . Sözleşme.

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

BİTİM Nedir?


1 . Bitme işi.
2 . Son, nihayet, münteha.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EKONOMİ Nedir?


1 . İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat: "Almanya akılalmaz bir çabuklukla yeniden kalkındı, ekonomisini çelikleştirdi, parasını altın yaptı."- T. Buğra.
2 . Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat.
3 . Tutum.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KİRA Nedir?


1 . Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar: "Eski kirayı yükseltiyorum, isterseniz gidin mahkemeye."- Ç. Altan.
2 . Bu biçimde tutulan bir şey için karşılık olarak ödenen para: "Kira ile aldım, zaten bu yüzden de geciktim ya!"- R. H. Karay.
3 . Bu biçimde tutulan taşınmaz: "O zamana kadar kira köşelerinde sürünmekten bir tat, bin feryat, türlü sıkıntılara giriftar olmuşken..."- H. Z. Uşaklıgil.

KİRACI Nedir?

Bir şeyi, bir yeri kira ile tutan kimse, müstecir: "Biz bu evde kiracıyız."- .

KİRALAMAK Nedir?


1 . Kiraya vermek: "Evi ona kiraladım."- .
2 . (-i, nsz) Kira ile tutmak: "Oturduğunuz evin alt katını bir terzi kiralamıştı."- N. Cumalı.

KULLANIM Nedir?

Kullanma, yararlanma, tasarruf.

MÜLKİ Nedir?


1 . Bir ülkeyle ilgili olan.
2 . Ülke yönetimine ilişkin.
3 . Asker sınıfı dışında kalan: "Mülki erkân."- .

MÜLKİYE Nedir?

Devlet yönetimindeki sivil görevliler sınıfı.

MÜLKİYET Nedir?

Bir mala sahip olma, kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkı, iyelik: Özel mülkiyet .

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

TAŞINIR Nedir?


1 . Taşınabilen (eşya).
2 . isim, hukuk Para, çek, senet, tahvil vb. değerli kâğıt, taşınabilir, menkul.

TAŞINMA Nedir?

Taşınmak işi.

TAŞINMAZ Nedir?


1 . Taşınamayan.
2 . isim, hukuk Ev, tarla vb. taşınamayan mülk, gayrimenkul.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

VERİLME Nedir?

Verilmek işi.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A A K L M R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kiralama,

7 Harfli Kelimeler

Alarmak, Kalamar, Karlama, Malkara,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Alarma, Amiral, Aramak, Kamara, Karaim, Karama, Makara, Malkar,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Alaka, Alarm, Almak, Araka, Arama, Arami, İkmal, İkram, Kalma, Kamil, Karma, Klima, Malak, Malik, Maral, Marka, Marki, Rakam, Ramak,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akil, Akim, Akli, Akma, Alim, Alma, Amal, Amil, Amir, Arak, Arka, Arma, İlam, İmal, İmar, İmla, Kail, Kaim, Kala, Kama, Kara, Kari, Kira, Kral, Laik, Laka, Lama, Lika, Lira, Mail, Maki, Mala, Mali, Mark, Mika, Mira, Rami, Rika,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Ali, Ama, Ara, Ari, Ark, İka, İla, İlk, İma, Kal, Kam, Kar, Kil, Kim, Kir, Lak, Lam, Lim, Lir, Mai, Mal, Mil, Mir, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, İl, İm, Ki, La, Mi, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.