KİPLİK (TDK)

Önermelerin yalın, belkili veya mecburi olma nitelikleri: "Ruhun ölümsüz olması ihtimali vardır önermesinin kipliği belkilidir."- .

Kiplik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi P , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi K . Başı K sonu K olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELKİ Nedir?


1 . Olabilir ki, muhtemel olarak.
2 . bağlaç Olsa olsa, ya ... ya ..., ihtimal: "Belki bir sabah vakti, belki bir gece yarısı / Artık nefes almayı bırakıp gideceğiz."- Z. O. Saba.

BELKİLİ Nedir?


1 . Olasılı, muhtemel.
2 . felsefe Doğru olabileceği gibi yanlış da olabilen, belli ve kesin olmayan, olasılı, ihtimalî.

İHTİMAL Nedir?


1 - Olasılık, olabilirlik.
2 - Belki, ola ki.

MECBURİ Nedir?

Zorunlu: "Mecburi iniş."- .

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

NİTELİK Nedir?


1 . Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş."- A. İlhan.
2 . Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.
3 . felsefe Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçebilen özellik, keyfiyet.

ÖLÜMSÜZ Nedir?


1 - Hiçbir zaman ölmeyecek olan, °ebedi, °layemut.
2 - Hiç unutulmayacak, daima anılacak olan, °ebedi.
3 - Hiç unutulmayacak olan kimse.

ÖNERME Nedir?


1 . Önermek işi.
2 . Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif.
3 . mantık Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YALI Nedir?


1 . Sahil.
2 . Su kıyısında yapılmış büyük, görkemli ev: "Babamın küçük yalısını eşyasıyla satın alan ... bir Meşrutiyet devri mebusunu ziyaret ettiğim zaman ... yüreğim burkulmuştu."- R. H. Karay.

YALIN Nedir?

Alev. yalın (II) sıfat
1 . Gösterişsiz, süssüz, sade (söz, yazı).
2 . halk ağzında Çıplak, kınından çıkmış: "Dışarıdan içeriye ellerinde yalın kasaturalarla polisler daldı."- E. E. Talu.

K K L P İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Kiplik,

5 Harfli Kelimeler

İplik,

4 Harfli Kelimeler

İlik, Klik, Klip, Pili,

3 Harfli Kelimeler

İki, İlk, Kik, Kil, Kip, Pik, Pil,

2 Harfli Kelimeler

İl, İp, Ki,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.