KİNLENDİRMEK (TDK)

Kinlenmesine neden olmak.

Kinlendirmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİNLENME Nedir?

Kinlenmek işi.

NEDEN Nedir?


1 . Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan.
2 . zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.
3 . felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

D E E K K L M N N R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Direnilmek, İrinlenmek,

9 Harfli Kelimeler

Diklenmek, Dinlenmek, Direnilme, Edinilmek, İkilenmek, İrinlenme, Kilermeni, Kinlenmek, Kirlenmek, Medenilik,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Delirmek, Deneklik, Denilmek, Derilmek, Derinlik, Dikelmek, Dikenlik, Dikilmek, Diklenme, Dikmelik, Dilenmek, Dilinmek, Dinelmek, Dinlemek, Dinlenme, Direklik, Direnmek, Dirilmek, Edinilme, Edirneli, Erdenlik, Erkinlik, İkilemek, İkilenme, İndirmek, İrkilmek, Kemerlik, Kemirdek, Kemrelik, Kendilik, Kendirik, Kerkinme, Kinlenme, Kirlenme, Mendirek, Nekrelik,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Delirme, Deminki, Demirli, Denilme, Denklem, Denklik, Derilme, Dikelme, Dikenli, Dikilme, Dilemek, Dilenme, Dilinme, Dinelme, Dinleme, Direkli, Diremek, Direnim, Direnme, Dirilme, Edilmek, Edinmek, Ekilmek, Ekinlik, Elimine, Elinden, Emirlik, Endemik, Erdemli, Eriklik, Erinlik, Erinmek, Erkekli, İkileme, İlenmek, İleride, İndirme, İneklik, İnilmek,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demiri, Demlik, Denmek, Dereli, Derili, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Dikine, Diklik, Dikmek, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dineri, Dinmek, Direme, Dirlik, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme, Edirne, Ekilme, Emekli, Erimek, Erinme, Ermeni, İkilem, İlenme, İlinek, İnilme, İnleme, İnmeli, İrkmek, Kelime, Kemlik, Kendir,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delme, Demek, Demin, Demir, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Dikel, Diken, Dikim, Dikme, Dilek, Dilim, Dilme, Dinek, Dinen, Dinli, Dinme, Direk, Diren, Diril, Dirim, Ekili, Eklem, Ekler, Ekmek, Elden, Elmek, Emlik, Ender, Enlem, Erdek, Erdem, Erden,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dimi, Dine, Dini, Dink, Diri, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İni, İri, Kek, Kel, Kem, Ker, Kik, Kil, Kim, Kin, Kir, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.