KİNEMATİK (TDK)

Cisimlerin hareketlerini yörünge, hız ve ivme vb. konular bakımından inceleyen mekanik kolu, sinematik.

Kinematik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı K sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKIM Nedir?


1 . Bakma işi.
2 . Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek: "Bahçe bakım ister."- .
3 . Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

CİSİM Nedir?


1 - Boşlukta, uzayda yer dolduran, elle tutulan her şey.
2 - Gövde, beden, °vücut.

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

İVME Nedir?


1 . İvmek işi.
2 . fizik Hareket eden nesnenin kısa bir zaman içinde, hızında oluşan değişmenin bu zamana oranı: "Ankara'da yer çekimi ivmesi 980 santimetre/saniyekaredir."- .

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

MEKANİK Nedir?


1 . Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı.
2 . sıfat Denge veya hareket kurallarıyla ilgili.
3 . sıfat Makine ile yapılan.
4 . sıfat, mecaz Düşünmeden yapılan.

SİNE Nedir?


1 . Göğüs.
2 . mecaz Gönül, yürek: "Elif kaşlarını çatar / Gamzesi sineme batar."- Karacaoğlan.
3 . mecaz Bağır, iç: "Hangi semtin eczanesi bu kadar değerli insanı sinesinde toplayabilmiştir?"- H. Taner.

SİNEMA Nedir?


1 . Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi.
2 . Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı salon veya yapı: "Bir haber bırakıp mahallenin sinemasına girdi."- S. F. Abasıyanık.
3 . Güzel sanatların dalı olarak yansıtılmaya uygun olan filmleri gerçekleştirme ve yaratma sanatı, beyaz perde, yedinci sanat: "Sinemanın zevkimizi dışarıdan idare ettiği devirde yaşıyoruz."- H. A. Yücel.

SİNEMATİK Nedir?

Kinematik.

YÖRÜNGE Nedir?


1 . Bir gök cisminin hareketi süresince izlediği yol, mahrek.
2 . matematik Hareketli bir noktanın izlediği veya çizdiği yol, mahrek.

A E K K M N T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kinematik,

7 Harfli Kelimeler

İntikam, Kinetik, Mekanik, Nitekim,

6 Harfli Kelimeler

Anemik, Ekinti, Etamin, İkamet, İkitek, İmtina, İnikat, Kaknem, Kemani, Makine, Matine, Tekman, Teknik, Temkin,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Anemi, Anime, Anket, Antik, Emtia, Etkin, Etnik, İkame, İmkan, İnmek, İntak, İtina, İtmek, Kaime, Kamet, Keman, Kemik, Kinik, Kitin, Maket, Manti, Mekan, Mekik, Metan, Metin, Minik, Nakit, Nimet, Takim, Takke, Tamik, Tekin, Temin,

4 Harfli Kelimeler

Akik, Akim, Akit, Akne, Amin, Amit, Atik, Ekim, Ekin, Ekti, Eman, Emik, Emin, Enam, Enik, Etik, Etki, İane, İken, İkna, İman, İnak, İnam, İnat, İnek, İnik, İnme, İnti, İtki, İtme, Kaim, Kain, Kame, Kani, Kant, Kati, Keka, Kent, Kimi, Main,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Ate, Ati, Eti, İka, İki, İma, İni, İta, İti, Kak, Kam, Kan, Kat, Kek, Kem, Ket, Kik, Kim, Kin, Kit, Mai, Mat, Men, Met, Mit, Nam, Nem, Net, Nim, Tak, Tam, Tan, Tek, Tem, Ten, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, At, Ek, Em, En, Et, İm, İn, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.