KİMSESİZLİK (TDK)

Kimsesiz olma durumu, yalnızlık: "Yalnızlığımı, kimsesizliğimi ve yabancılığımı o günkü kadar şiddetli hissettiğim olmamıştır."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Kimsesizlik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi M , dördüncü harfi S , beşinci harfi E , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı K sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HİSSE Nedir?


1 . Pay: "Noksansız bir çeyiz ve düğünle iyi bir ere verilen Zeynep'in hissesi ayrılmıştır."- T. Buğra.
2 . ekonomi Tutam (II).
3 . mecaz Bir olaydan çıkarılan ders.

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KİMSESİZ Nedir?


1 . Annesi babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse), sahipsiz: "Ocağın kimsesiz çocukları okuttuğunu da biliyordum."- F. R. Atay.
2 . Boş, ıssız, içinde kimse bulunmayan: "Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında / Yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum."- N. F. Kısakürek.
3 . zarf Kimsesi olmadan.

OLMAMIŞ Nedir?

Olgunlaşmamış, ham: "Olmamış bir şeftali."- .

ŞİDDETLİ Nedir?


1 . Etkisi çok olan, zorlu: "Bir aralık rahmetli babam şiddetli bir romatizmaya tutulmuştu."- F. R. Atay.
2 . Hızlı: "Şiddetli yağmurun damlaları camı dövüyordu."- R. Enis.
3 . Aşırı: "Şiddetli geçimsizlik."- .

YABA Nedir?

Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı.

YABAN Nedir?


1 . İnsan yaşamayan ıssız yer.
2 . Issız yerde yaşayan veya yetişen canlı: "Yaban keçisi. Yaban kedisi. Yaban sarımsağı."- .
3 . sıfat Issız: "Yalnız, yaban ormanda yaşayan yerliler bu zehrin ilacını bilirler."- F. R. Atay.
4 . halk ağzında Yabancı, el, yerli halktan olmayan kimse: "Yerliler bize yaban derler ve aramıza katılmazlardı."- F. R. Atay.

YABANCI Nedir?


1 . Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), bigâne, ecnebi: "Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok."- R. E. Ünaydın.
2 . Aileden, çevreden olmayan (kimse veya şey), özge: "Ben, yabancı bir adam, neme lazım, hiç sesimi çıkarmadım."- M. Ş. Esendal.
3 . Tanınmayan, bilinmeyen, yad: "Yabancı müşteri giremezdi kapısından. Gelenler hep edebiyat adamlarıydı."- Y. Z. Ortaç.
4 . Aynı türden, aynı çeşitten olmayan: "Yağın içinde yabancı maddeler var."- .
5 . Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan: "Bu uygulamanın yabancısıyım."- .
6 . Belli bir yere veya kimseye özgü olmayan: "Yabancı arabalar buraya park edemez."- .

YABANCIL Nedir?

Uzak, yabancı ülkelerle ilgili, bu ülkelerden getirilmiş, egzotik.

YALNIZ Nedir?


1 . Yanında başkaları bulunmayan: "Sokaktaki yalnız çocuk."- .
2 . zarf (ya'lnız) Yanında başkaları olmayarak: "Ömrümde şehir içinde bile yalnız dolaşmaya alışmamış bir adam için bir genç kızın tek başına Avrupa seyahatine çıkışı akıl durdurucu bir şeydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . zarf (ya'lnız) Yalnızca: "Kendisini yalnız Bombay'a kadar götürecek tren parası vardı."- F. R. Atay.
4 . bağlaç Ama: "Giderim yalnız arkadaşlarımı isterim. Güzel yalnız biraz renksiz."- .
5 . isim, ruh bilimi Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi.

YALNIZLIK Nedir?


1 . Yalnız olma durumu, kimsesizlik: "Dostlarla da yollar ayrılalı bir bir / Gittikçe artıyor yalnızlığımız."- C. S. Tarancı.
2 . Kimse bulunmama durumu, ıssızlık, tenhalık.

E K K L M S S Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kimsesizlik,

9 Harfli Kelimeler

İkilemsiz,

8 Harfli Kelimeler

Eksiksiz, İlmiksiz, Kemiksiz, Kesiksiz, Kesimlik, Kesmikli, Kimsesiz, Sekizlik, Semizlik,

7 Harfli Kelimeler

Eksikli, Emzikli, Eskilik, Eskimsi, Eziklik, İliksiz, İsimlik, İsimsiz, Kemikli, Kemiksi, Kesikli, Sekilik, Sekizli, Silisiz, Silkmek,

6 Harfli Kelimeler

İkilem, İkilik, İkizli, İliksi, İsilik, İsimli, Kemlik, Kesmik, Kilise, Kimisi, Kimlik, Milsiz, Sekili, Seslik, Sikmek, Silkme, Silmek, Sismik,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eksik, Eksiz, Emlik, Emzik, Eskil, Eskiz, İkili, İklim, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İslim, İzlek, İzlem, Kelik, Kemik, Kesik, Kesim, Keski, Kilim, Kilis, Kiliz, Kilsi, Kimse, Lemis, Mekik, Melik, Milis, Misel, Misil, Misis, Sekil, Sekiz, Seksi, Selim, Selis, Semiz, Sesli,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Eksi, Elik, Elim, Emik, Esik, Esim, Eski, Ezik, İkiz, İlik, İlim, İlke, İlme, İsim, İsli, Kile, Kils, Kimi, Klik, Lime, Lise, Misk, Seki, Seks, Sezi, Sili, Zeki, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Elk, İki, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Kes, Kez, Kik, Kil, Kim, Lim, Mil, Mis, Sek, Sel, Sem, Ses, Sik, Sim, Sis, Siz, Ski, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Es, İl, İm, İs, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.