KİMLİKSİZLİK (TDK)

Kimliğini, niteliğini, kişiliğini yitirme durumu.

Kimliksizlik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi M , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

YİTİRME Nedir?

Yitirmek işi.

K K K L L M S Z İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

İkizlilik,

8 Harfli Kelimeler

İlmiksiz, Siliklik,

7 Harfli Kelimeler

İliksiz, İlmikli, İsimlik, Kilisli, Sililik,

6 Harfli Kelimeler

İkilik, İkizli, İlikli, İliksi, İsilik, İsimli, Kimisi, Kimlik, Milsiz,

5 Harfli Kelimeler

İkili, İklim, İlmik, İmlik, İslim, Kilim, Kilis, Kiliz, Killi, Kilsi, Milis, Milli, Milli, Misil, Silik, Silki, Zilli,

4 Harfli Kelimeler

İkiz, İlik, İlim, İsim, İsli, Kils, Kimi, Klik, Misk, Sili,

3 Harfli Kelimeler

İki, İlk, Kik, Kil, Kim, Lim, Mil, Mis, Sik, Sim, Siz, Ski, Zil,

2 Harfli Kelimeler

İl, İm, İs, İz, Ki, Mi, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.