KİMLİKSİZLEŞMEK (TDK)

Kendine özgü yapısını, niteliğini yitirmek.

Kimliksizleşmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi M , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi L , onbirinci harfi E , onikinci harfi Ş , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi K . Başı K sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

ÖZGÜ Nedir?

Birine, bir şeye ait olan, belli bir kimsede, şeyde veya türde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, öze, has, mahsus: "Hepsi de halis sporculara özgü sevimli bir çocukluk ve candanlık içinde kocamışlardı."- H. Taner.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YİTİRME Nedir?

Yitirmek işi.

YİTİRMEK Nedir?


1 . Ne olduğunu, nerede bulunduğunu bilememek, kaybetmek: "Kalemimi yitirdim."- .
2 . Bazı nitelik veya özelliklerin yok olması durumuna uğramak, kaybetmek.
3 . Ölüm sonucu kaybetmek.
4 . Yanlış yola girmek, kaybolmak: "Ormanda yolunu yitirenler, yollarını yine şaşırmamak için nereden yürümeye başlamışlarsa oraya dönerler."- Halikarnas Balıkçısı.

E E K K K L L M M S Z İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

İlsizleşmek, Kemiksizlik, Silikleşmek, Şekilsizlik,

10 Harfli Kelimeler

Ekşimiksiz, Ezilmişlik, İlmiklemek, İlsizleşme, Klikleşmek, Lekesizlik, Silikleşme,

9 Harfli Kelimeler

Ekşimikli, Emeklilik, İkilemsiz, İkileşmek, İkizleşme, İklimleme, İliklemek, İlişilmek, İlmikleme, Kelimesiz, Kliklemek, Klikleşme, Misilleme,

8 Harfli Kelimeler

Eklemsiz, Ekmeklik, Ekmeksiz, Eksiklik, Eksilmek, Eşsizlik, İkilemek, İkilemli, İkileşik, İkileşim, İkileşme, İlikleme, İlişilme, İlmiksiz, İşkilsiz, İşleklik, İşlemeli, İşsizlik, Keleklik, Keleşlik, Kemiksiz, Kesiklik, Kesilmek, Kesimlik, Kesişmek, Kesmelik, Kesmikli, Killemek, Klikleme, Melezlik, Sekizlik, Seleklik, Selimlik, Semizlik, Sezilmek, Siliklik, Şekilsiz,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Eklemli, Eklesil, Ekmeksi, Eksikli, Eksiliş, Eksilme, Ekşilik, Ekşimek, Ekşimik, Ekşimsi, Eleklik, Elemsiz, Emeksiz, Emilmek, Emişmek, Emzikli, Eskilik, Eskimek, Eşeklik, Eşilmek, Eziklik, Ezilmek, Ezilmiş, İkileme, İliksiz, İlişmek, İlkesel, İlmikli, İmlemek, İsimlik, İskemle, İslemek, İşkilli, İşlemek, İzlemek, Kekelik, Kekikli, Kemikli, Kemiksi,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşili, Ekşime, Elemli, Emekli, Emilme, Emişme, Eskime, Eşeksi, Eşilme, Eziliş, Ezilme, İkilem, İkilik, İkizli, İlikli, İliksi, İlişik, İlişim, İlişki, İlişme, İmleme, İsilik, İsimli, İskele, İsleme, İşemek, İşleme, İzleme, Keklik, Kelime, Kellik, Kemlik, Keseli, Kesmek, Kesmik, Keşkek, Kilise, Kimisi, Kimlik,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekmek, Eksik, Eksiz, Ellik, Elmek, Elzem, Emlik, Emmek, Emzik, Eskil, Eskiz, Eslek, Esmek, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Eşsiz, Ezmek, İkili, İklim, İlkel, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İslim, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, İşsiz, İzlek, İzlem, Kekik, Kelek, Kelem,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emik, Emiş, Emme, Emmi, Esik, Esim, Eski, Esme, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, Ezel, Ezik, Ezme, İkiz, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İsim, İsli, İşli, Keke, Kele, Keme, Kese,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İki, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Kes, Keş, Kez, Kik, Kil, Kim, Leş, Lim, Mil, Mim, Mis, Sek, Sel, Sem, Sik, Sim, Siz, Ski, Şek, Şem, Şii, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Es, Eş, İl, İm, İs, İş, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Se, Si, Şe, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.