KİLOMETRELİK (TDK)

Belirtilen kilometrede olan (yol vb.).

Kilometrelik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi O , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi T , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİRTİLEN Nedir?

Tamlanan.

KİLOMETRE Nedir?

1000 m'lik uzunluk ölçü birimi (km): "On beş kilometre uzakta bir yerde, futbol maçı varmış, oraya gitti."- S. F. Abasıyanık.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

E E K K L L M O R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Elektrikli, Kilitlemek,

9 Harfli Kelimeler

Emeklilik, Ereklilik, Eritilmek, İkiletmek, İletilmek, İliklemek, İrkiltmek, Kertilmek, Kilitleme, Kilometre, Kirletmek,

8 Harfli Kelimeler

Ektirmek, Elektrik, Eritilme, Erklilik, İkilemek, İkiletme, İletilme, İlikleme, İrkilmek, İrkiltme, Kemerlik, Kemrelik, Kertikli, Kertilme, Killemek, Kirletme, Kitlemek, Klikleme, Litrelik, Metrelik, Mikrolit, Tekillik, Tikellik,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Eklemli, Ektilik, Ektirme, Eleklik, Elektro, Elitlik, Eltilik, Emirlik, Eriklik, Erillik, Eritmek, Erkekli, Eteklik, Etkimek, İkileme, İlerlek, İletmek, İrkilme, İtilmek, Kemerli, Kemikli, Kertmek, Killeme, Kiremit, Koketri, Mertlik, Metelik, Metilik, Rekolte, Rimelli, Tekerli, Temelli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Elemli, Emekli, Erimek, Eritme, Erotik, Etkili, Etkime, İkilem, İkitek, İletim, İletki, İletme, İrkmek, İtilme, Kelime, Kelkit, Kellik, Kemlik, Kerime, Kertik, Kertme, Kimlik, Kirkit, Kirtil, Klorik, Komite, Koreli, Kriket, Kritik, Lekeli, Melike, Mertek, Meteor, Metrik, Millet, Ritmik, Teklik, Tekmil, Temlik,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Ekmek, Ellik, Elmek, Emlik, Erime, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Etlik, Etmek, İklim, İleri, İleti, İlkel, İllet, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrite, İrkme, İrmik, İtlik, İtmek, Kekre, Kelek, Kelem, Keler, Kelik, Kelle, Kelli, Kemer, Kemik, Kemre, Kerem, Kerim,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekol, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Etol, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İtki, İtme, Keke,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Eko, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, Kek, Kel, Kem, Ker, Ket, Kik, Kil, Kim, Kir, Kit, Kok, Kol, Kom, Kor, Kot, Lim, Lir, Lok, Lor, Lot, Met, Mil, Mir, Mit, Mor, Ole, Ret, Rol, Rom, Rot,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Et, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ok, Ol, Om, Ot, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.