KİLOMETRE (TDK)

1000 m'lik uzunluk ölçü birimi (km): "On beş kilometre uzakta bir yerde, futbol maçı varmış, oraya gitti."- S. F. Abasıyanık.

Kilometre kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi O , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi T , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi E . Başı K sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

BİRİM Nedir?


1 . Bir kümenin her elemanı.
2 . Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.
3 . Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit: "Uzunluk birimi metredir."- .
4 . Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.
5 . dil bilgisi Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite.

FUTBOL Nedir?

Ayaktopu.

KİLOMETRE Nedir?

1000 m'lik uzunluk ölçü birimi (km): "On beş kilometre uzakta bir yerde, futbol maçı varmış, oraya gitti."- S. F. Abasıyanık.

ÖLÇÜ Nedir?


1 . Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.
2 . Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür."- R. E. Ünaydın.
3 . Ölçme sonucu bulunan rakam: "Odanın ölçüsü."- .
4 . Belirlenmiş boyut: "Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü."- .
5 . Ölçüt.
6 . mecaz Değer, itibar: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı."- Y. Z. Ortaç.
7 . mecaz Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu: "Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı."- .
8 . edebiyat Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
9 . müzik Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

UZAK Nedir?


1 . Yakın olmayan yer: "Fazla uzağa gitme."- .
2 . sıfat Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı: "Mualla, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu."- P. Safa.
3 . sıfat Arada çok zaman bulunan: "Uzak bir gelecekte neler olacağı bilinmez."- .
4 . sıfat Eli, gücü veya hükmü yetişmez: "O böyle işlerden pek uzaktır."- .
5 . sıfat İhtimali az olan: "Ben bu işi çok uzak görüyorum."- .
6 . sıfat Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan: "Ne iyi! Sizinle birlikte uzak şeylerden bahsedebileceğiz."- P. Safa.

UZUNLUK Nedir?


1 . Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı.
2 . matematik İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul.
3 . Bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı, boy, en karşıtı: "Üç buçuk metre uzunluğunda bir kalas bul, getir."- H. R. Gürpınar.
4 . Yazının, sözün kapsam yönünden genişliği.
5 . Süre yönünden uzun olma durumu.

E E K L M O R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kilometre,

8 Harfli Kelimeler

Kertilme, Kirletme, Metrelik,

7 Harfli Kelimeler

Ektirme, Elektro, Eritmek, İletmek, Kemerli, Mertlik, Metelik, Rekolte, Tekerli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Emekli, Erimek, Eritme, Erotik, Etkime, İletme, Kelime, Kerime, Kertme, Komite, Koreli, Melike, Mertek, Meteor, Metrik, Tekmil, Temlik, Teorem, Teorik, Terlik, Termik,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Etlik, Etmek, İlmek, İmlek, İrkme, İtmek, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kerem, Kerim, Kerte, Kerti, Kiler, Kitle, Kolit, Korte, Krome, Liret, Litre, Melek, Melik, Merek, Meret, Metil, Metre, Metro, Mikro, Motel, Oleik, Omlet,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekol, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Etol, İlke, İlme, İtme, Kele, Keme, Kere, Kete, Kile, Kilo,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Eko, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Kol, Kom, Kor, Kot, Lim, Lir, Lok, Lor, Lot, Met, Mil, Mir, Mit, Mor, Ole, Ret, Rol, Rom, Rot, Tek, Tel, Tem, Ter, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Et, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ok, Ol, Om, Ot, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.