KİLİTTAŞI (TDK)


1 - Bir kemerin, tonozun tepe noktasına yerleştirilen taş.
2 - Kaburgalı, sivri, apraz tonozda kaburgaların kesiştiği dolu ya da boş çıkıntılı yer.

Kilittaşı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi T , altıncı harfi T , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi I . Başı K sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKINTILI Nedir?

Çıkıntısı olan.

DOLU Nedir?

Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü: "Dolu ekinlerini vurmuşsa bir yıl aç demekti."- T. Buğra.

KABURGA Nedir?


1 . Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes: "Yüreğinde heyecan büyüdü büyüdü, göğsüne sığmayan bir gürültü kaburgalarını parçalayacaktı."- H. Z. Uşaklıgil.
2 . Eğe (I).
3 . denizcilik Gemilerde dış kaplamanın dayandığı iskelet.

KEME Nedir?


1 . Büyük sıçan.
2 . Domalan.

KEMER Nedir?


1 . Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı: "Nihat elinde tuttuğu kemeri denize fırlatıp attı."- P. Safa.
2 . Etek, pantolon vb. giysilerin bele gelen bölümü.
3 . Emniyet kemeri.
4 . sıfat Tümsekli: "Kemer burun."- .
5 . anatomi Kemiklerden oluşmuş tümsekli tavan: "Kaş kemeri. Damak kemeri. Ayak kemeri."- .
6 . jeoloji Katmanlı kayaçlarda bir kıvrımın kabarık tepe yeri, tekne karşıtı.
7 . mimarlık İki sütun veya ayağı birbirine üstten yarım çember, basık eğri, yonca yaprağı vb. biçimlerde bağlayan ve üzerine gelen duvar ağırlıklarını, iki yanındaki ayaklara bindiren tonoz bağlantı: "Bu köprü sekiz kemer üzerinde, dört yüz yirmi dokuz metre uzunluğundadır."- S. F. Abasıyanık.
8 . eskimiş Özellikle yolculukta kullanılan, üzerinde altın, para yerleştirmeye yarar gözleri olan meşin kuşak.

KESİŞ Nedir?

Kesmek eylemi ya da biçimi.

NOKTA Nedir?


1 . Çok küçük boyutlarda işaret, benek.
2 . Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret.
3 . Yer: "Köşkten çıktık ve bahçenin her noktasını uzun uzun durup konuşarak dolaştık."- A. Haşim.
4 . Konu, konu ile ilgili önemli bölüm: "Genç adam, o noktada alaka uyandırıcı bir şey keşfetmiş gibiydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . Nöbetçi bulunan yer: "Orada polis noktası var."- .
6 . Nöbetçi, gözcü, bekçi: "O yokuşun başındaki küçücük karakolun her gece çıkardığı noktayı unutuyorsunuz."- Ö. Seyfettin.
7 . mecaz Sınır, derece, radde: "Savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada..."- .
8 . dil bilgisi Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.).
9 . matematik Hiçbir boyutu olmayan işaret.
10 . spor Orta nokta.

SİVRİ Nedir?


1 . Ucu keskin ve batıcı olan: "Sivri gagasından kelimeler çıkarken sanki birer ok oluyordu."- Ö. Seyfettin.
2 . Ucuna doğru gittikçe incelen: "Aşağıda gördüğümüz dik ve sivri bir binanın üst katında çay içmeye gideceğiz."- F. R. Atay.
3 . isim, hayvan bilimi Palamut.
4 . mecaz Genel tutumun veya geleneklerin dışında kalan, göze batıcı özelliği olan, aşırı: "Sivri uçlar. Sivri bir adam."- .

TEPE Nedir?


1 . Bir şeyin en üstteki bölümü: "Pencere önünde dimdik durmuş, kocaman ağaçların tepesine bakıyordunuz."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bir yerin, bir nesnenin vb.nin üstü, hizası: "Ekşisu'da trenden indikleri sırada güneş tam tepelerindeydi."- N. Cumalı.
3 . teklifsiz konuşmada Birinin yanı başı, baş ucu: "Tepemde durup canımı sıktı."- .
4 . anatomi Başın üst, kafatasının iki kulak arasında kalan bölümü: "Güneş sanki yalnız sizin tepenize ışık ve sıcaklık aksettirmeye çalışıyor."- R. H. Karay.
5 . coğrafya Yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, çok kez tek başına, yamaçları yatık yer biçimi: "Derenin sağ tarafına yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğimli, daha genişti."- N. Cumalı.
6 . matematik Çokgende veya çok yüzlüde köşelerden her biri.
7 . matematik İkizkenar bir üçgende eşit kenarların kesişme noktası.
8 . matematik Bakışım ekseni bulunan bir eğrinin veya yüzeyin bu eksenle kesişme noktalarından her biri.

TONOZ Nedir?


1 . Tuğla ve harçla örülmüş, alttan obruk, yarım silindir biçiminde tavan örtüsü: "İki arkadaş, yüzlerce yıllık tonozların altında eğirmenlerini çevirirlerken her günkü ahenklerine giriştiler."- H. R. Gürpınar.
2 . Bir kemerin aralıksız devam etmesiyle oluşan örtü biçimi.

A I K L T T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İtikatlı,

6 Harfli Kelimeler

İştial, İtalik, İtikal, İtikat, Taklit, Taşlık,

5 Harfli Kelimeler

Alkış, Altık, Aşlık, Itlak, İşkal, İşkil, İşlik, İtila, İtlik, Kalış, Kalıt, Kaşlı, Katil, Katlı, Kışla, Kıtal, Kilit, Likit, Takti, Talik, Taşıl, Taşıt, Taşlı, Tatil, Tatlı, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akış, Akil, Akit, Aklı, Akli, Alık, Alış, Altı, Aşık, Aşıt, Atık, Atıl, Atış, Atik, Atkı, Atlı, İlik, İşli, İtiş, İtki, Kail, Katı, Kati, Kıta, Kişi, Laik, Lika, Şaki, Şali, Şilt, Şita, Takı, Takt, Tali, Talk,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Akı, Ali, Alt, Aşı, Aşk, Ati, İka, İki, İla, İlk, İta, İti, Kal, Kaş, Kat, Kıl, Kış, Kıt, Kil, Kit, Lak, Şak, Şal, Şat, Şık, Şia, Şii, Tak, Tal, Taş, Tat, Tık, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Aş, At, İl, İş, İt, Ki, La, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.