KİFAYETSİZ (TDK)

Yetersiz: "Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel / Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu / Bu derde düşmeden önce."- O. V. Kanık.

Kifayetsiz kelimesi baş harfi K son harfi Z olan bir kelime. Başında K sonunda Z olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi F , dördüncü harfi A , beşinci harfi Y , altıncı harfi E , yedinci harfi T , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Z . Başı K sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÜZEL Nedir?


1 . Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı: "Güzel kız. Güzel çiçek."- . "Yalının en güzel odası bizimdi."- .
2 . İyi, hoş: "Güzel şey canım, milletvekili olmak!"- Ç. Altan.
3 . Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran: "Güzel bir fırsat."- .
4 . Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran: "Güzel duygular. Güzel hareketler."- .
5 . Görgü kurallarına uygun olan.
6 . Sakin, hoş (hava): "Güzel bir gece."- .
7 . Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı: "Güzel vaatler."- .
8 . Pek iyi, doğru: "Güzel güzel amma!"- .
9 . isim Güzel kız veya kadın.
10 . isim Güzellik kraliçesi. 1
1 . zarf Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde: "Güzel konuştu."- . 1
2 . zarf Adamakıllı, şiddetli: ": Karıkoca bu kuzu yüzünden güzel bir kavga ettiler"- Ö. Seyfettin.

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

KANI Nedir?

İnanılan düşünce, °kanaat.

KANIK Nedir?


1 . Kanaatkâr.
2 . Tokgözlü.

KELİME Nedir?

Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük: "Tayyare kelimesine alışan millet, uçak kelimesine de alışır."- O. V. Kanık.

KİFAYETSİZ Nedir?

Yetersiz: "Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel / Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu / Bu derde düşmeden önce."- O. V. Kanık.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

ŞARK Nedir?

Doğu.

ŞARKI Nedir?


1 - Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi.
2 - Türk müziğinde aşk üzerine söylenen, nakaratı ve aranağmesi olan parça,.
3 - Ezgi, müzik parçası, °melodi.
4 - Divan Edebiyatı'nda bestelenmek için, dörtlükler biçiminde ve uyaklı olarak yazılmış olan koşuk biçimi.

YETER Nedir?


1 . İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi.
2 . ünl. “Kâfi, yetişir, yeterli” anlamlarında bir söz.

YETERSİZ Nedir?


1 . Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz.
2 . Eksiği olan, yetecek kadar olmayan.
3 . Gereken, istenen niteliği olmayan.
4 . Verimli olmayan.

A E F K S T Y Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kifayetsiz,

9 Harfli Kelimeler

Kafiyesiz,

8 Harfli Kelimeler

Faikiyet, İzafiyet, Keyifsiz, Yetkisiz,

7 Harfli Kelimeler

Etkisiz, İtfaiye, İzafiye, Kifayet, Kiyaset, Safiyet, Sikatif, Siyatik, Tasfiye, Zafiyet, Ziyafet,

6 Harfli Kelimeler

Afiyet, Asetik, İktifa, İktiza, İsteka, İstifa, İstika, İtikaf, İzafet, Kafiye, Kaziye, Takiye, Taziye, Tazyik, Teksif, Tezyif,

5 Harfli Kelimeler

Aktif, Astik, Eksiz, Eskiz, Etsiz, Faset, Fasit, Fesat, Feyiz, Fiske, Fiyat, Fizik, İfsat, İstek, İstif, İzafe, İzafi, Kafes, Kaset, Kasti, Kesat, Kesif, Kesit, Keyif, Sakit, Sekiz, Setik, Seyit, Siyak, Siyek, Taksi, Yekta, Yetik, Yetki, Yezit, Yitik, Zekat,

4 Harfli Kelimeler

Afet, Afis, Akis, Akit, Akse, Aksi, Asit, Atik, Ayet, Azit, Eksi, Ekti, Esik, Eski, Etik, Etki, Ezik, Faik, Faiz, Faks, Feza, İfta, İkaz, İkiz, İtfa, İtki, Kafe, Kafi, Kase, Kast, Kati, Keza, Kist, Safi, Saik, Sake, Saki, Saye, Sefa, Seki,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Aks, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Eti, Eza, Fak, Fas, Fay, Faz, Fek, Fes, Fit, İfa, İka, İki, İsa, İta, İti, İye, İyi, Kas, Kat, Kay, Kaz, Kes, Ket, Kez, Kit, Saf, Sak, Say, Saz, Sek, Set,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, As, At, Ay, Az, Ek, Es, Et, Ey, Fa, Fe, İs, İt, İz, Ke, Ki, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ya, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.