KİBİRLENMEK (TDK)

Kendini üstün görmek, büyüklenmek.

Kibirlenmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi B , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı K sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

BÜYÜKLENME Nedir?

Kendini büyük gösterme, kibir: "Başta delikanlılar, çoğunun oturuşunda bir büyüklenme var."- T. Buğra.

BÜYÜKLENMEK Nedir?

Kendini büyük göstermek, büyüklük taslamak, kibirlenmek.

GÖRME Nedir?

Görmek işi, rüyet.

GÖRMEK Nedir?


1 - Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek.
2 - Anlamak, kavramak, bilincine varmak, sezmek.
3 - Bir şeyi, bir yeri incelemek, gezmek.
4 - Yanına gidip konuşmak.
5 - Bir şey hakkında bir yargıya varmak, değerlendirmek.
6 - Tıbben incelemek, muayene etmek.
7 - Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak; izlemek.
8 - Yapmak, etmek.
9 - Kendisine yapılmak, bir davranışla karşılaşmak.
10 - Almak. 1
1 - Bir şeye erişmek. 1
2 - Çok değer vermek. 1
3 - Bir işleme uğramak. 1
4 - (Yer için) Yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak. 1
5 - Ziyaret etmek. 1
6 - Bir kimseyle karşılaşmak, rastlaşmak. 1
7 - Gözlerin görmediği durumlarda başka duyu organlarıyla algılamak. 1
8 - Sahne olmak, geçirmek. 1
9 - (Olumsuzu) Bir eylemin hiç yapılmadığını belirtir. 2
1 - Gezmek. 2
2 - Vermek. 2
3 - Karşı oyuncunun yapacağı vuruşu önceden kestirip ona göre durum almak.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

ÜSTÜN Nedir?


1 . Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan: "Zekâsının işlek, hatasız ve çok üstün olduğunu bir daha anlıyorum."- R. H. Karay.
2 . Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

B E E K K L M N R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kibirlenmek,

10 Harfli Kelimeler

Kibirlenme,

9 Harfli Kelimeler

Berkinmek, Birlenmek, İkilenmek, Kilermeni, Kirlenmek,

8 Harfli Kelimeler

Bekinmek, Bekrilik, Belirmek, Berkimek, Berkinme, Bilenmek, Bilinmek, Binilmek, Birikmek, Birlemek, Birlenme, Erkinlik, İkilemek, İkilenme, İrkilmek, Kemerlik, Kemrelik, Kerkinme, Kirlenme, Nekrelik,

7 Harfli Kelimeler

Bekinme, Belemir, Belirme, Benekli, Benimki, Berkime, Berklik, Bilemek, Bilenme, Bilerek, Bilinme, Binilme, Birikme, Birleme, Ekilmek, Ekinlik, Elimine, Emirlik, Eriklik, Erinlik, Erinmek, Erkekli, İbnelik, İkileme, İlenmek, İneklik, İnilmek, İnlemek, İrkilme, Kemerli, Kemikli, Klinker,

6 Harfli Kelimeler

Benlik, Bereli, Beriki, Bileme, Bilmek, Binlik, Binmek, Birlik, Ebelik, Ekilme, Emekli, Enberi, Erimek, Erinme, Ermeni, İkilem, İlenme, İlinek, İnilme, İnleme, İnmeli, İrkmek, Kelime, Kemlik, Kerime, Kermen, Kimlik, Kirmen, Klinik, Lineer, Melike, Minber, Mineli, Nereli, Renkli,

5 Harfli Kelimeler

Bekri, Belek, Belen, Belik, Belki, Benek, Benli, Beril, Bikir, Bilek, Bilim, Bilir, Bilme, Binek, Biner, Binme, Birim, Birli, Ebeli, Ekili, Eklem, Ekler, Ekmek, Elmek, Emlik, Enlem, Erbin, Erime, Erkek, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, İbrik, İklim, İleri, İlkin, İlmek,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Berk, Bile, Bili, Bini, Biri, Brik, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Erke, Erme, İbik, İbne, İbre, İken, İlik,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Bin, Bir, Bre, Ebe, Eke, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İni, İri, Kek, Kel, Kem, Ker, Kik, Kil, Kim, Kin, Kir, Leb, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, En, Er, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.