KİBERNETİK (TDK)

Güdüm bilimi.

Kibernetik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi B , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi N , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

GÜDÜM Nedir?


1 . Yönetme işi, idare.
2 . Bilişimde, bir olaylar dizisini, bir süreci veya bir aracı yöneltme ve düzenlemeyle ilgili işlevlerin bütünü.

B E E K K N R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kibernetik,

8 Harfli Kelimeler

Tekniker,

7 Harfli Kelimeler

Kinetik, Neritik,

6 Harfli Kelimeler

Beriki, Bertik, Bitkin, Bitnik, Briket, Ekinti, Enberi, Eriten, İkitek, İtenek, Kenter, Kertik, Kibrit, Kirkit, Kreten, Kriket, Kritik, Nikbet, Tebrik, Tekbir, Teknik, Terkin,

5 Harfli Kelimeler

Bekri, Benek, Beter, Betik, Bikir, Binek, Biner, Binit, Bitek, Bitik, Bitki, Erbin, Erkek, Erken, Erkin, Etken, Etkin, Etnik, İbret, İbrik, İrite, Kebir, Kekre, Kenet, Kerki, Kerte, Kerti, Keten, Kibir, Kinik, Kitin, Nekre, Teber, Teker, Tekin, Tekir, Tekke, Tekne, Terbi, Terek,

4 Harfli Kelimeler

Bent, Bere, Beri, Berk, Beti, Bini, Biri, Brik, Brit, Ebet, Ekin, Ekti, Enek, Enik, Enir, Erek, Eren, Erik, Erin, Erke, Erte, Etek, Eten, Eter, Etik, Etki, İbik, İbne, İbre, İken, İnek, İnik, İnti, İrin, İtki, Kebe, Keke, Kene, Kent, Kere,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Ben, Bet, Bin, Bir, Bit, Bre, Ebe, Eke, Erk, Eti, İki, İni, İri, İti, Kek, Ker, Ket, Kik, Kin, Kir, Kit, Net, Ret, Tek, Ten, Ter, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, En, Er, Et, İn, İt, Ke, Ki, Ne, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.