KİBARCA (TDK)

Kibar bir insana yakışacak biçimde, kibarcasına: "Otobüse binmeden önce şoförün ehliyeti var mı, yok mu, kibarca sorun."- B. R. Eyuboğlu.

Kibarca kelimesi baş harfi K son harfi A olan bir kelime. Başında K sonunda A olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi C , yedinci harfi A . Başı K sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EHLİ Nedir?

Evcil.

EHLİYET Nedir?


1 - Yeterlik, uzluk.
2 - Bir kimseye ilgililerce belirli bir konuda yeterli olduğunu belirtmek için verilen belge, ºehliyetname.
3 - Sürücü belgesi.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

KİBAR Nedir?


1 . Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse): "İşte senin bu kibar, bu efendi hâllerine bayılıyorum."- Y. Z. Ortaç.
2 . Seçkin, değerli: "Fazla bolluk da görmemiş bir ailenin kibar eşyaları sessiz bir şekilde âdeta hitap ediyordu."- S. F. Abasıyanık.
3 . Zengin, soylu, köklü (kimse, aile): "Telefona giderek kibar ve varlıklı insanlara has bir şive ile köşkten otomobili istetti."- H. Taner.
4 . isim, eskimiş Büyükler, ulular.

KİBARCA Nedir?

Kibar bir insana yakışacak biçimde, kibarcasına: "Otobüse binmeden önce şoförün ehliyeti var mı, yok mu, kibarca sorun."- B. R. Eyuboğlu.

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

SORU Nedir?


1 . Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual: "Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir, diyen sorusu hâlâ hatırımızda!"- O. S. Orhon.
2 . Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

SORUN Nedir?


1 . Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem.
2 . mecaz Sıkıntı veren durum, dert.

ŞOFÖR Nedir?

Sürücü (I): "Cumartesi günü kalkacak otobüste şoförün yanında iki kişilik yer ayırttı."- M. Ş. Esendal.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIŞ Nedir?

Yakma işi.

A A B C K R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Kibarca,

5 Harfli Kelimeler

Arabi, Bacak, Bakir, Barak, Barka, İcbar, Kabir, Kibar,

4 Harfli Kelimeler

Abra, Acar, Akar, Arak, Arka, Baca, Baki, Bara, Bari, Bark, Bira, Brik, Caba, Caka, Cari, İbra, İcar, İcra, İrca, Kaba, Kara, Kari, Kira, Raca, Raci, Rica, Rika,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Aka, Ara, Ari, Ark, Bak, Bar, Bir, Car, İka, Kar, Kir, Rab,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Ar, Ki, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.