KİŞNEME (TDK)

Kişnemek işi: "Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle / Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle."- Y. K. Beyatlı.

Kişneme kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi N , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi E . Başı K sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRÜNMEK Nedir?


1 . Görülür duruma gelmek, görülür olmak, gözükmek: "Kapıda Eda Hanım göründü ve ona hatır sordu."- P. Safa.
2 . İzlenim uyandırmak: "Üzgün ve yorgun görünüyordu."- H. Taner.
3 . Benzemek, görünüşünde olmak.
4 . mecaz Azarlamak: "Çocuk pek azdı, biraz görünüver."- .
5 . mecaz Gözdağı vermek.

HEVES Nedir?


1 . İstek, eğilim, arzu, şevk: "Küçüklüğünden beri bütün hevesi bahriyede idi."- H. Taner.
2 . Gelip geçici istek.

KİŞNEME Nedir?

Kişnemek işi: "Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle / Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle."- Y. K. Beyatlı.

KİŞNEMEK Nedir?

At, bağırır gibi yüksek ses çıkarmak: "Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı / Bir dakika araba yerinde durakladı."- F. N. Çamlıbel.

MEŞHUR Nedir?

Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın (kimse): "Yeni Park gazinosunda kasabanın meşhur kara dut şerbetiyle beraber bir parça da içki içilir."- R. N. Güntekin.

E E K M N İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Eşinmek, Kişneme,

6 Harfli Kelimeler

Ekşime, Eşinme, İşemek,

5 Harfli Kelimeler

Eşkin, Eşmek, İnmek, İşeme, Keşen, Menşe, Meşin,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekme, Ekşi, Emek, Emen, Emik, Emin, Emiş, Enek, Enik, Eşek, Eşik, Eşme, İken, İnek, İnme, Keme, Kene, Meke, Meni, Meşe, Meşk, Mine, Mink, Neşe, Şeni, Şike,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Kem, Keş, Kim, Kin, Men, Nem, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, En, Eş, İm, İn, İş, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.