KİŞİLEŞTİRME (TDK)


1 . Kişileştirmek işi.
2 . edebiyat Cansız varlıkları veya hayvanları insanmış gibi gösterme, canlandırma, teşhis.

Kişileştirme kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi M , onikinci harfi E . Başı K sonu E olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CANLANDIRMA Nedir?


1 . Canlandırmak işi: "Küçük kafasında kendisini çağırtan ihtiyar kadının hayalini canlandırmaya çalışıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . edebiyat Kişileştirme.
3 . Otel, tatil köyü vb. turistik yerlerde konukları eğlendirmek için çeşitli oyunlar, gösteriler yapma, animasyon.
4 . sinema, TV (***) Tek tek resimleri veya hareketsiz cisimleri gösterim sırasında hareket duygusu verebilecek bir biçimde düzenleme ve filme aktarma işi, animasyon.
5 . sinema, TV (***) Geçmiş bir olayın gelişmesini ve sonucunu aynı biçimde yansıtarak sunma.

CANSIZ Nedir?


1 - Canını yitirmiş, ölmüş.
2 - Güçsüz, mecalsiz.
3 - İlgi uyandırmayan, sönük.
4 - Durgun.
5 - Canlı olmayan (varlık); °camit.

EDEBİYAT Nedir?


1 - Yazın, °literatür.
2 - Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve yapıtlarının tümü, °literatür.
3 - Yazınsal yapıtlara ilişkin bilgilerin öğretildiği ders.
4 - İçten olmayan, gereksiz, boş sözler.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

KİŞİLEŞTİRMEK Nedir?

kişileşme işini yaptırmak.

TEŞHİS Nedir?


1 . Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme.
2 . edebiyat Kişileştirme.
3 . tıp (***) Tanı: "Önceden koyduğu nice teşhislerin doğruluğu sonradan kaç defa sabit olmuş."- A. Ş. Hisar.

VARLIK Nedir?


1 . Var olma durumu, mevcudiyet: "Bir millet, varlığını, her şeyden çok dilinde yaşatır."- O. V. Kanık.
2 . Var olan her şey: "Canlı varlıklar."- .
3 . Para, mal, mülk, zenginlik, variyet.
4 . Önemli, yararlı, değerli şey: "Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar."- Anayasa.
5 . Ömür, hayat: "Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben."- A. K. Tecer.
6 . Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon.
7 . felsefe Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E E K L M R T İ İ İ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Kişileştirme,

10 Harfli Kelimeler

İliştirmek, Şişirilmek,

9 Harfli Kelimeler

Ekşitilme, Eleştirim, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Etkileşim, İletişmek, İliştirme, İrileşmek, İşitilmek, Kiremitli, Kirişleme, Kişileşme, Şimşirlik, Şişirilme, Şişirtmek, Şişletmek,

8 Harfli Kelimeler

Eleşkirt, Eleştiri, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eştirmek, İkileşim, İkileşme, İkiletme, İletişim, İletişme, İrileşme, İrkiltme, İşitilme, İşletmek, İşteşlik, İtleşmek, Kertilme, Kirletme, Metrelik, Şimşekli, Şişirmek, Şişirtme, Şişlemek, Şişletme,

7 Harfli Kelimeler

Ekşitme, Ektirme, Emirlik, Erişmek, Eritmek, Eşilmek, Eşitlik, Eştirme, İkileme, İletmek, İlişmek, İrkiliş, İrkilme, İşetmek, İşitmek, İşlemek, İşletiş, İşletme, İtilmek, İtişmek, İtleşme, Kemerli, Kemiriş, Kiremit, Kirişli, Kişmiri, Mertlik, Meşelik, Metelik, Metilik, Ritimli, Şekerim, Şekerli, Şeritli, Şişelik, Şişirme, Şişleme, Tekerli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşili, Ekşime, Emekli, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Eşilme, Etkili, Etkime, İkilem, İkişer, İletim, İletiş, İletki, İletme, İlişik, İlişim, İlişki, İlişme, İrilik, İşemek, İşetme, İşitim, İşitiş, İşitme, İşleme, İtiliş, İtilme, İtişme, Kelime, Kerime, Kertme, Kirtil, Kişmiş, Leşker, Melike,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, İkili, İklim, İleri, İleti, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrite, İrkme, İrmik, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, İşret, İşteş, İtlik, İtmek, Kelem, Keler, Keleş, Kemer,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlik, İlim, İlke,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Leş, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Şek, Şem, Şer, Şeş, Şet, Şii, Şiş, Tek, Tel, Tem, Ter, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.