KİŞİLEŞMEK (TDK)

Kişilik kazanmak.

Kişileşmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

KAZANMA Nedir?

Kazanmak işi, edinme.

KAZANMAK Nedir?


1 . Kazanç sağlamak: "Bu beş lirayı bitirmeden ben para kazanmalıyım."- P. Safa.
2 . (nsz) Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek: "Böyle yazılara hiç cevap vermeyiz ve yazı çok ağırsa dava açarak çok defa kazanırız."- B. Felek.
3 . Çıkmak, isabet etmek.
4 . Edinmek, sahip olmak: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.
5 . (nsz) Tutulmak, yakalanmak: "Huy kazanmak."- . "Dert kazanmak."- .
6 . Kendinden yana çekmek: "Bu genç şairin dostluğunu kazanmak için hiçbir külfete katlanmadım."- M. Ş. Esendal.
7 . (-den) Ele geçirmek, fethetmek, kazanç sağlamak: "Düşmandan yer kazanmak."- .
8 . Yenmek, galip gelmek: "İşte kesin muharebeyi bu manevi kudret kazanacaktır."- R. E. Ünaydın.

KİŞİLİK Nedir?


1 . Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet: "Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir."- Anayasa.
2 . İnsanlara yakışacak durum ve davranış.
3 . toplum bilimi Bireyin toplumsal hayatı içinde edindiği alışkanlıkların ve davranışların bütünü.
4 . sıfat Herhangi bir kişi için, herhangi bir kişiye yetecek miktarda olan: "Bir kişilik yemek. İki kişilik yer."- .
5 . sıfat Herhangi bir sayıda kişiden oluşan: "Biz, kadın, kız ve çocuk, on altı kişilik bir kafile olduk."- A. Gündüz.
6 . halk ağzında Yabanlık.

E E K K L M İ İ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kişileşmek,

9 Harfli Kelimeler

İkileşmek, Kişileşme,

8 Harfli Kelimeler

İkilemek, İkileşme, Keşişlik, Şimşekli, Şişlemek,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Ekşilik, Ekşimek, Ekşimik, Eşeklik, Eşilmek, İkileme, İlişmek, İşlemek, Kemikli, Meşelik, Şişelik, Şişleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşili, Ekşime, Emekli, Eşilme, İkilem, İlişme, İşemek, İşleme, Kelime, Kemlik, Kimlik, Kişmiş, Melike, Şikeli, Şimşek, Şişlik, Şişmek,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekmek, Elmek, Emlik, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İklim, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, Kelek, Kelem, Keleş, Kelik, Kemik, Keşik, Keşiş, Keşke, Keşki, Kilim, Klişe, Mekik, Melek, Meleş, Melik, Şekel, Şekil, Şelek, Şilem, Şişek, Şişik,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Emiş, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İlik, İlim, İlke, İlme, İşli, Keke, Kele, Keme, Kile, Kimi, Kişi, Klik, Leke, Lime, Meke, Meşe, Meşk, Şike, Şile, Şişe,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İki, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Keş, Kik, Kil, Kim, Leş, Lim, Mil, Şek, Şem, Şeş, Şii, Şiş,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Eş, İl, İm, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.