KEYİFSİZLENMEK (TDK)

Biraz hastalanmak.

Keyifsizlenmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi İ , beşinci harfi F , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi N , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı K sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRAZ Nedir?


1 . Bir parça, azıcık: "Biraz yağmur yağdı mı Beyoğlu'nun yaya kaldırımlarında yürüyebilirsen yürü."- F. R. Atay.
2 . zarf (bi'raz) Kısa bir süre için: "Uzun etme iki gözüm biraz da bize uğra."- O. Rifat.
3 . zarf (bi'raz) Az miktarda: "Dersini biraz biliyor."- .

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

HASTALANMAK Nedir?

Sağlığı bozulmak, esenliği yerinde olmamak, rahatsızlanmak, hasta olmak: "Hastalanınca Rabia onun odasına girip çıkmaya başladı."- T. Buğra.

E E E F K K L M N S Y Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Feyizlenmek, Keyiflenmek,

10 Harfli Kelimeler

Eksiklenme, Feyizlenme, Fiskelemek, Keyiflenme, Sekilenmek, Sezinlemek,

9 Harfli Kelimeler

Eniklemek, Esinlemek, Fiskeleme, İkilenmek, İneklemek, Kelimesiz, Sekilemek, Sekilenme, Sezinleme, Sikkeleme, Silkinmek, Yemliksiz, Yenilemek, Yinelemek,

8 Harfli Kelimeler

Efilemek, Eklemsiz, Eklenmek, Ekmeksiz, Eksilmek, Enikleme, Ensizlik, Esinleme, Esneklik, Eylemsiz, Felemenk, Fiziksel, İkilemek, İkilenme, İnekleme, İslenmek, İzlenmek, Kefenlik, Kefensiz, Kemiksiz, Kesilmek, Kesimlik, Kesinlik, Kesinmek, Keskenme, Kesmelik, Kesmikli, Keyifsiz, Menfilik, Meyilsiz, Nefeslik, Nekeslik, Nikelsiz, Sekileme, Sekizlik, Semizlik, Sezilmek, Silinmek, Silkinme, Sineklik,

7 Harfli Kelimeler

Efemine, Efileme, Ekilmek, Ekinlik, Eklemek, Eklenme, Ekmeksi, Eksikli, Eksilen, Eksilme, Elemsiz, Elenmek, Elimine, Emeksiz, Emzikli, Esenlik, Eskilik, Eskimek, Eslemek, Esnemek, Eylemek, Eylemsi, Eynesil, Eziklik, Ezilmek, Feyizli, Fezleke, İkileme, İlenmek, İneklik, İnilmek, İnlemek, İskemle, İslemek, İslenme, İzlemek, İzlenim, İzlenme, Kefenli, Kefesiz,

6 Harfli Kelimeler

Efelek, Efelik, Ekenek, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elenme, Emekli, Enemek, Enfiye, Esefle, Esefli, Eskime, Esleme, Esneme, Eyleme, Ezilme, Feliks, Fiilen, Filenk, Finike, İkilem, İlenme, İlinek, İlmiye, İnilme, İnleme, İnmeli, İskele, İsleme, İyelik, İzleme, Kefeki, Kefeli, Kefiye, Kekeme, Keleme, Kelime, Kemlik, Keseli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekmek, Eksen, Eksik, Eksin, Eksiz, Eleme, Elifi, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Eneme, Eneze, Enfes, Enlem, Ensiz, Enzim, Eseme, Eskil, Eskiz, Eslek, Esmek, Esnek, Eylem, Ezine, Ezmek, Felek, Fenik, Feyiz, Filiz, Filsi, Fiske, Fizik, İklim, İlkin, İlmek, İlmik, İmlek,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Eksi, Elek, Elem, Elif, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enez, Enik, Enli, Ense, Esef, Esen, Esik, Esim, Esin, Eski, Esme, Ezel, Ezik, Ezme, Feke, Fiil, File, Film, Fink, İken, İkiz, İlik, İlim, İlke,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eke, Elk, Fek, Fel, Fen, Fes, Fil, Fin, İki, İle, İlk, İni, İye, İyi, Kek, Kel, Kem, Kes, Kez, Kik, Kil, Kim, Kin, Lef, Ley, Lif, Lim, Men, Mey, Mil, Mis, Nem, Ney, Nim, Sek, Sel, Sem, Sen, Sif,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Es, Ey, Fe, İl, İm, İn, İs, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Se, Si, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.