KEYFİNCE (TDK)

İsteğine göre, nasıl isterse, dilediğince, keyfine göre, gönlünce: "Guruba karşı bu son bahçelerde keyfince / Ya şevk içinde harap ol ya aşk içinde gönül."- Y. K. Beyatlı.

Keyfince kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi F , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi C , sekizinci harfi E . Başı K sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAHÇE Nedir?


1 . Sebze yetiştirilen yer, bostan: "Bahçenin bir köşesinde büyük bir bostan kuyusuyla mıhlanmış bir kapı vardı."- R. N. Güntekin.
2 . Çiçek ve ağaç yetiştirilen yer: "Bir otelin ağaçlıklı, çiçeklerle süslü bahçesi önünde durmuştuk."- R. H. Karay.

GÖNLÜNCE Nedir?

Dileğine uygun olarak: "Ama, resimli reklam filmleri çizmeye ayrılmış saatlerinden pek azı, ona gönlünce çalışmak için kalıyor."- Y. Z. Ortaç.

GÖNÜL Nedir?


1 - Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi yürekte varsayılan duygu kaynağı.
2 - İstek, °arzu.
3 - Aşk.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

HARAP Nedir?


1 . Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, viran: "Duvarları yıkılmış, çatıları yanmış, harap bir köyün hizasına gelince yaver atından atladı."- Ö. Seyfettin.
2 . Bitkin, yorgun, perişan: "Kiraz yemekten insanlar harap, perişan olurdu."- R. H. Karay.
3 . eskimiş Çok sarhoş.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

İSTER Nedir?


1 . Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum.
2 . bağlaç Cümledeki görevleri aynı olan kelimelerin ayrı ayrı her birinin başına getirilerek herhangi birinin onanmasında sakınca olmadığını anlatan bir söz: "İster gitsin ister kalsın."- .

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KEYFİ Nedir?


1 - İsteğe bağlı olan.
2 - Gerçeğe, usa, yol ve yöntemine uymayan.

KEYFİNCE Nedir?

İsteğine göre, nasıl isterse, dilediğince, keyfine göre, gönlünce: "Guruba karşı bu son bahçelerde keyfince / Ya şevk içinde harap ol ya aşk içinde gönül."- Y. K. Beyatlı.

NASIL Nedir?


1 . Bir işin ne biçimde, hangi yolla olduğunu belirtmek için kullanılan bir söz: "Ben dudaklarımın ucuna gelen bir suali nasıl sorduğumu, niçin sorduğumu bilmiyorum."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bir hareketin yapılış biçimine duyulan şaşkınlığı belirten bir söz: "Falih Rıfkı Atay gibi en güzel Türkçeyi yazan bir muhabirin kaleminden bu satırlar nasıl çıktı?"- O. S. Orhon.
3 . İşin zorunlu olduğunu belirten bir söz: "Bu yaptıklarından sonra ona nasıl kızmam?"- . "Okula nasıl gitmez!"- .
4 . Ne kadar çok: "Seni nasıl seviyorum."- .
5 . Elbette, kesinlikle: "Bak nasıl sınıfını geçecek!"- .
6 . "Ben sana dememiş miydim, gördün mü?" anlamlarında kullanılan bir söz: "Nasıl, kitap kiminmiş?"- .
7 . "Ne dediniz?" veya "iyi mi, beğendiniz mi?" anlamlarında kullanılan bir söz: "Nasıl, bir daha söyler misiniz?"- .
8 . sıfat Ne gibi, ne türlü.

ŞEVK Nedir?


1 - İstek, °heves.
2 - Sevinç, °neşe.

C E E F K N Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Keyfince,

7 Harfli Kelimeler

Kefenci,

6 Harfli Kelimeler

Enfiye, Kefiye, Yenice,

5 Harfli Kelimeler

Fenci, Fenik, Fince, Kefen, Kefne, Kenef, Keyif, Nefiy, Yenik,

4 Harfli Kelimeler

Cenk, Cife, Ekin, Enek, Enik, Feci, Feke, Fink, İken, İnce, İnek, Kefe, Kene, Nece, Neci, Nice, Niye, Yeke, Yeni, Yine,

3 Harfli Kelimeler

Cif, Cin, Ece, Efe, Eke, Fek, Fen, Fin, İye, Kin, Ney, Yek, Yen,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, En, Ey, Fe, İn, Ke, Ki, Ne, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.