KETMERLEŞME (TDK)

Katmerli duruma gelme.

Ketmerleşme kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi E . Başı K sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

KATMERLİ Nedir?


1 . Katmeri olan, kat kat olan: "Katmerli çiçek."- .
2 . Çok fazla olan, aşırı: "Hem vuruyor hem de suratına birbirinden ağır, birbirinden katmerli küfürler savuruyordum."- Y. K. Karaosmanoğlu.

E E E E K L M M R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Eterleşmek,

9 Harfli Kelimeler

Ertelemek, Eterlemek, Eterleşme, Kemerleme, Kemreleme, Kerteleme, Şekerleme, Tekerleme, Tekmeleme,

8 Harfli Kelimeler

Emekleme, Emretmek, Erteleme, Eşelemek, Etekleme, Eterleme, Kremleme, Meleşmek, Memleket, Tekleşme, Terlemek,

7 Harfli Kelimeler

Ekleşme, Ekletme, Eletmek, Emlemek, Emretme, Eşeleme, Eşlemek, Keşleme, Melemek, Meleşme, Tekleme, Terleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Elemek, Eletme, Emleme, Erkete, Eşelek, Eşleme, Keleme, Kemere, Kertme, Leşker, Meleke, Meleme, Meltem, Mertek, Teleke, Teleme, Tereke,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Eleme, Elmek, Emmek, Ermek, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Etmek, Kelem, Keler, Keleş, Kemer, Kemre, Kerem, Kerte, Melek, Meleş, Merek, Meret, Metre, Remel, Reşme, Şekel, Şeker, Şelek, Tekel, Teker, Tekme, Telek, Telem, Temek, Temel, Terek, Terme,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emet, Emme, Erek, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşme, Etek, Eter, Etme, Kele, Keme, Kere, Kete, Krem, Kreş, Leke, Meke, Meme, Mert, Meşe, Meşk, Reel, Teke, Tere, Terk,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Leş, Met, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Tek, Tel, Tem, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Ke, Le, Me, Re, Şe, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.