KETENCİ (TDK)

Keten dokuyan ya da satan kişi.

Ketenci kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi C , yedinci harfi İ . Başı K sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

KETEN Nedir?


1 . Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum).
2 . sıfat Bu bitkinin liflerinden yapılmış (dokuma vb.): "Saçları, yüzü, bolerosu, keten elbisesi, hepsi vücuduna yapışmış."- A. H. Tanpınar.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

C E E K N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Tekneci,

6 Harfli Kelimeler

İtenek, Netice,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Etken, Etkin, Etnik, Kenet, Keten, Tekin, Tekne,

4 Harfli Kelimeler

Cenk, Ekin, Ekti, Enek, Enik, Etek, Eten, Etik, Etki, İken, İnce, İnek, Kene, Kent, Kete, Nece, Neci, Nice, Nite, Tein, Teke, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Cin, Ece, Eke, Eti, Ket, Kin, Kit, Net, Tek, Ten, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, En, Et, İn, İt, Ke, Ki, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.