KESTİRİLMEK (TDK)

Kestirme işi yapılmak.

Kestirilmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı K sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KESTİRME Nedir?


1 . Kestirmek işi.
2 . Oturduğu yerde hafif ve kısa süreli uyuma.
3 . sıfat Alışılanın dışında kısa olan (yol), kese: "Evimden çıkar, bir kestirme yoldan beş dakikada evine varabilirdim."- S. F. Abasıyanık.
4 . sıfat Amacı fazla uzatmadan anlatan: "Kestirme cevap. Kestirme söz."- .
5 . zarf Kısaca, özet olarak: "Konuyu kestirme anlattı."- .
6 . halk ağzında Kaynatılıp limon sıkılarak koyulaştırılmış şeker şerbeti.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

E E K K L M R S T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kestirilmek,

10 Harfli Kelimeler

Eskitilmek, Estirilmek, Kestirilme, Silktirmek,

9 Harfli Kelimeler

Eksiltmek, Eritilmek, Eskitilme, Estirilme, İkiletmek, İrkiltmek, Kertilmek, Kestirmek, Kirletmek, Mesirelik, Metreslik, Sektirmek, Siktirmek, Silktirme,

8 Harfli Kelimeler

Eksilmek, Eksiltme, Ektirmek, Elektrik, Eritilme, Eskitmek, Esmerlik, Esriklik, Esritmek, Estirmek, İkilemek, İkiletme, İrkilmek, İrkiltme, İskerlet, İskitler, Kekremsi, Kemerlik, Kemrelik, Kertikli, Kertilme, Kesilmek, Kesimlik, Kesmelik, Kesmikli, Kestirim, Kestirme, Kirletme, Kitlemek, Metrelik, Resimlik, Resmilik, Sekitmek, Sektirme, Serilmek, Simetrik, Sirkelik, Terliksi,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Ekmeksi, Eksikli, Eksilme, Eksilti, Ekstrem, Ektilik, Ektirme, Emirlik, Eriklik, Eristik, Eritmek, Erkekli, Erkeksi, Erselik, Esirlik, Esirmek, Eskilik, Eskimek, Eskitme, Esrimek, Esritme, Estirme, Eteklik, Etkimek, İkileme, İletmek, İrkilme, İskelet, İskemle, İslemek, İsmetli, İstekli, İstemek, İstemli, İsterik, İtilmek, Kemerli, Kemikli, Kemiksi,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekseri, Ekstre, Emekli, Eriksi, Erimek, Eritme, Ertesi, Esirme, Eskime, Eskrim, Esrime, Etkili, Etkime, İkilem, İkitek, İletim, İletki, İletme, İrkmek, İskele, İskete, İsleme, İsteme, İsteri, İtilme, Kelime, Kelkit, Kemlik, Kerime, Kerkes, Kermes, Kertik, Kertme, Keseli, Kesmek, Kesmik, Kesret, Kestel, Kilise,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Ekmek, Ekser, Eksik, Elmek, Emlik, Erime, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esrik, Ester, Etlik, Etmek, Etsel, İklim, İksir, İleri, İleti, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrite, İrkme, İrmik, İslim, İsmet, İstek, İstem, İster, İstim,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Erte, Eser, Esik, Esim, Esir, Eski, Esme, Esre, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlik, İlim, İlke,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İrs, İti, Kek, Kel, Kem, Ker, Kes, Ket, Kik, Kil, Kim, Kir, Kit, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mis, Mit, Ret, Sek, Sel, Sem, Ser, Set, Sik, Sim, Sit, Ski, Tek, Tel,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, Et, İl, İm, İs, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.