KESTANELİK (TDK)

Kestane ağaçları çok olan yer: "Kestanelikte ağaçlardan düşen yapraklar üstünde koşar, yerlerden kestane toplardık."- A. Ş. Hisar.

Kestanelik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

KESTANE Nedir?


1 . Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-
30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sativa).
2 . bitki bilimi Bu ağacın yenebilen kabuklu meyvesi.
3 . Kestane rengi.

KOŞA Nedir?


1 - Çift, eş, ikiz.
2 - Hep birlikte.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

ÜSTÜN Nedir?


1 . Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan: "Zekâsının işlek, hatasız ve çok üstün olduğunu bir daha anlıyorum."- R. H. Karay.
2 . Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

YAPRAK Nedir?


1 . Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler: "Dökülmüş yapraklar, bozulmuş bağlar / Bülbülün konduğu dallar perişan."- Karacaoğlan.
2 . bitki bilimi Sarma yapılan asma yaprağı.
3 . Börek, baklava vb. şeylerde yufka: "Bu baklavada elli yaprak var."- .
4 . Kitap, defter vb. şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak: "Takvimin kapak yaprağını ve günlük yapraklarını kolayca çevirdim."- R. H. Karay.
5 . Kat kat ayrılabilen şeylerde kat: "Mermer yaprağı."- .
6 . Eni 50 cm, boyu 7
5 cm olan bayrak ölçüsü.
7 . eskimiş Birkaç parça eklenerek yapılan şeylerde her parça: "Beş yapraktan bir yelken. Eteğin arka yaprağı."- .

A E E K K L N S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kestanelik,

8 Harfli Kelimeler

Asetilen, Esneklik, Etkenlik, Kasketli, Nekeslik,

7 Harfli Kelimeler

Eklenti, Eksilen, Elastik, Esenlik, Eteklik, İletken, İskelet, Kenetli, Kentsel, Kesekli, Kestane, Laskine, Selanik, Selatin, Senelik, Senetli, Takkeli, Telakki,

6 Harfli Kelimeler

Akseki, Aksine, Aleksi, Asetik, Elenti, Etilen, İlkten, İskele, İskete, İsteka, İtenek, Kalite, Kalsit, Kasket, Kasten, Kelkit, Kental, Kentli, Keseli, Keskin, Kestel, Klasik, Lastik, Lateks, Nekais, Netlik, Sekant, Selika, Taneli, Tekila, Teklik, Teknik, Telaki, Teleks, Telkin, Tenkil, Tenkis, Tensel, Tensik, Tensil,

5 Harfli Kelimeler

Aklen, Aleni, Altes, Anele, Anket, Antik, Aslen, Astik, Eksen, Eksik, Eksin, Entel, Eskil, Eslek, Esnek, Etken, Etkin, Etlik, Etnik, Etsel, İntak, İsale, İskan, İsnat, İstek, Kaset, Kasti, Katil, Kelek, Keles, Kelik, Kenet, Kesat, Kesek, Kesel, Kesen, Kesik, Kesin, Kesit, Keski,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akik, Akil, Akis, Akit, Akli, Akne, Akse, Aksi, Alet, Asil, Asit, Asli, Atel, Atik, Ekin, Ekli, Eksi, Ekti, Elan, Elek, Elik, Elit, Elti, Enek, Enik, Enli, Ense, Esen, Esik, Esin, Eski, Esna, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, İane,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ali, Alt, Ani, Ant, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Eke, Ela, Elk, Eti, İka, İla, İle, İlk, İsa, İta, Kak, Kal, Kan, Kas, Kat, Kek, Kel, Kes, Ket, Kik, Kil, Kin, Kit, Lak, Lan, Nal, Nas, Net, Sak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, As, At, Ek, El, En, Es, Et, İl, İn, İs, İt, Ke, Ki, La, Le, Ne, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.