KESKİNLEŞTİRMEK (TDK)

Keskin duruma getirmek: "Her uzlaşma teklifi gönüllerindeki görev duygusunu kuvvetlendirmekten, keskinleştirmekten başka bir şeye yaramadı."- T. Buğra.

Keskinleştirmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi K . Başı K sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

GÖNÜL Nedir?


1 - Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi yürekte varsayılan duygu kaynağı.
2 - İstek, °arzu.
3 - Aşk.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

KESKİ Nedir?


1 - Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç.
2 - Demir ve sac kesmek için üzerine çekiçle vurularak yürütülen keskin araç.

KESKİN Nedir?


1 . Çok kesici, iyi kesen: "Sonunda keskin bir taşı testere gibi kullanarak ipi incelte incelte kopardı."- H. R. Gürpınar.
2 . mecaz Tiz (ses): "Bir kadın sesiydi bu. İnce ve keskin, dikkati hemen kapan ve bırakmayan bir ses."- P. Safa.
3 . mecaz Kırıcı, incitici: "En yakın dostlarının bile kusurlarını keskin bir dille yüzlerine vururmuş."- H. Taner.
4 . mecaz Etkili, sert: "Nihayet güneş doğdu, sis ve duman içinde çölün sabahlarında esen serin ve keskin rüzgârla üşüdük."- F. R. Atay.
5 . argo Zampara.

KESKİNLEŞTİRME Nedir?

Keskinleştirmek işi.

KESKİNLEŞTİRMEK Nedir?

Keskin duruma getirmek: "Her uzlaşma teklifi gönüllerindeki görev duygusunu kuvvetlendirmekten, keskinleştirmekten başka bir şeye yaramadı."- T. Buğra.

KUVVE Nedir?


1 . Düşünce, niyet.
2 . Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü.
3 . Yeti.

KUVVET Nedir?


1 - Fiziksel güç, takat.
2 - Güç, dayanma gücü.
3 - Şiddet, zor, °cebir.
4 - Yetke, erk, °nüfuz.
5 - Dayanıklı olma durumu, °tahammül, °mukavemet.
6 - Bir niceliğin kendisiyle çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri.
7 - Bir ülkenin savaşçı silahlı örgütü ya da gücü.
8 - Dinginliği devime ya da devimi dinginliğe çeviren etken, direnci kıran ya da direnç doğuran özellik.

KUVVETLE Nedir?


1 . Güçlü ve sağlam bir biçimde: "Acı poyraz kuvvetle esiyordu."- O. Kemal.
2 . Üzerinde durarak, direnerek: "Kuvvetle iddia edilebilir."- .

KUVVETLENDİRME Nedir?

Kuvvetlendirmek işi.

KUVVETLENDİRMEK Nedir?

Güçlenmesini sağlamak, gücünü artırmak: "Garp medeniyetine girmek ve Türk harsını kuvvetlendirmek, Türkçülüğün ikiz çocuklarıdır."- O. S. Orhon.

TEKLİF Nedir?


1 . Yapması için birinden bir iş isteme.
2 . İncelenmek veya kabul edilmek için bir şey sunma, önerme, öneri: "Elbise değiştirmek teklifini bir kere de ben tekrar ettim."- R. N. Güntekin.

UZLAŞMA Nedir?

Uzlaşmak durumu, uyuşma II, uzlaşı, uzlaşım, mutabakat, konsensüs: "Yoksa mutlu bir şansla bir uzlaşma olacak, bu da yumuşak bir tasfiyeye imkân bırakacak mıydı?"- T. Buğra.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARAMA Nedir?

Yaramak işi.

E E E K K K L M N R S T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Keskinleştirmek,

14 Harfli Kelimeler

Kesinleştirmek, Keskinleştirme,

13 Harfli Kelimeler

Kesinleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Keskinleşmek, Keskinletmek,

11 Harfli Kelimeler

Ekleştirmek, Eksiklenmek, Etkinleşmek, İsteklenmek, Kekremsilik, Kertiklemek, Kesinleşmek, Keskinleşme, Keskinletme, Kestirilmek, Serinleşmek, Serinletmek, Sirkelenmek, Sirkeleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Ekleştirme, Eksiklenme, Ekşitilmek, Eleştirmek, Eleştirmen, Erinleşmek, Erkeksilik, Eskileşmek, Eskitilmek, Estirilmek, Eşitlenmek, Etkilenmek, Etkileşmek, Etkinleşme, İstekleniş, İsteklenme, İstenilmek, Kentleşmek, Kerestelik, Kertikleme, Kesinleşme, Kestirilme, Kirişlemek, Kistleşmek, Restleşmek, Sekilenmek, Serinlemek, Serinleşme, Serinletme, Sertlenmek, Sertleşmek, Sikkelemek, Silktirmek, Sinirlemek, Sirkelenme, Sirkeleşme, Şeritlemek, Şiniklemek, Teneşirlik, Terslenmek,

9 Harfli Kelimeler

Eksiltmek, Ekşitilme, Eleştirim, Eleştirme, Eniklemek, Erinleşme, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Erketelik, Erteleniş, Esinlemek, Eskileşme, Eskitilme, Estirilme, Eşitlemek, Eşitlenme, Etkilemek, Etkilenme, Etkileşim, Etkileşme, İkilenmek, İkileşmek, İkiletmek, İletişmek, İneklemek, İrileşmek, İrkiltmek, İstenilme, İteklemek, İtelenmek, Kekemelik, Kentleşme, Keresteli, Kerkinmek, Kertilmek, Keseleniş, Keskenmek, Keskinlik, Kestirmek,

8 Harfli Kelimeler

Eklektik, Eklenmek, Ekleşmek, Ekletmek, Ekmeklik, Eksiklik, Eksilmek, Eksiltme, Ekşitmek, Ektirmek, Elektrik, Eleşkirt, Eleştiri, Enikleme, Erişilme, Eritilme, Erkeklik, Erkinlik, Ermişlik, Esinleme, Eskitmek, Esmerlik, Esneklik, Esnetmek, Esriklik, Esritmek, Estirmek, Eşitleme, Eşlenmek, Eştirmek, Etkenlik, Etkileme, Etkinlik, Etlenmek, İkilemek, İkilenme, İkileşme, İkiletme, İletişme, İnekleme,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Ekinlik, Eklemek, Eklenme, Eklenti, Ekleşme, Ekletme, Ekmeksi, Eksikli, Eksilen, Eksiliş, Eksilme, Eksilti, Ekstrem, Ekşilik, Ekşimek, Ekşimik, Ekşimsi, Ekşitme, Ektilik, Ektirme, Element, Elenmek, Eletmek, Elimine, Emirlik, Ereksel, Eriklik, Erinlik, Erinmek, Eristik, Erişkin, Erişmek, Eritmek, Erkekli, Erkeksi, Ermenek, Erselik, Ersemek, Esenler,

6 Harfli Kelimeler

Ekenek, Ekilme, Ekinti, Ekleme, Ekseri, Ekstre, Ekşili, Ekşime, Elemek, Elenme, Elenti, Eletme, Emekli, Enemek, Enişte, Eriksi, Erimek, Erinme, Erişim, Erişme, Erişte, Eriten, Eritiş, Eritme, Erkete, Ermeni, Erseme, Ertesi, Eserme, Esinti, Esirme, Eskime, Eskrim, Esleme, Esneme, Esrime, Eşeksi, Eşelek, Eşilme, Eşinme,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Ekmek, Eksen, Ekser, Eksik, Eksin, Eleme, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Enser, Entel, Erime, Erkek, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Ermiş, Eseme, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esnek, Esrik, Ester, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etene, Etken,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Enli, Ense, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erke, Erme, Erte, Esen, Eser, Esik, Esim,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İri, İrs, İti, Kek, Kel, Kem, Ker, Kes, Keş, Ket, Kik, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Leş, Lim, Lir, Men, Met, Mil, Mir, Mis, Mit, Nem, Net, Nim, Niş, Ret, Sek, Sel,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Es, Eş, Et, İl, İm, İn, İs, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Se, Si, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.