KESİNTİLİ (TDK)


1 . Ara verilerek yapılan.
2 . Kesintisi olan (para): "Kesintili ücret."- .

Kesintili kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ . Başı K sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KESİN Nedir?


1 . Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, mutlak, kati, maktu: "Sevmem kesin sözleri, bir kesin söz duydum mu tersine söylemek gelir içimden."- N. Ataç.
2 . zarf Kesinlikle.

KESİNTİ Nedir?


1 . Kesilen parça, kırpıntı.
2 . Bir işin bir süre için durması, inkıta, fasıla: "İşimiz hiçbir kesintiye uğramadan yürüyor."- .
3 . ekonomi Ödenen bir paradan herhangi bir sebeple kesilen bölüm: "Bu ücretin hiçbir kesintisi yoktur."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÜCRET Nedir?

Bir emeğe karşılık olarak verilen para, işgücünün ederi.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

E K L N S T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kesintili,

8 Harfli Kelimeler

Esintili, Silkinti,

7 Harfli Kelimeler

Eksilti, İstekli, Kesinti, Nikelsi, Nitelik, Selinti, Silinti,

6 Harfli Kelimeler

Ekinti, Esinti, Etkili, İletki, İliksi, İlinek, İlinti, İlkten, İnilti, İsilik, Kentli, Kilise, Netlik, Sekili, Sinlik, Telkin, Tenkil, Tenkis, Tensik, Tensil, Teskin, Tinsel,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eksin, Eskil, Etkin, Etlik, Etnik, İkili, İleti, İlkin, İstek, İtlik, Kesin, Kesit, Kilis, Kilit, Kilsi, Kinli, Kitin, Kitle, Liken, Likit, Linet, Liste, Nesil, Nikel, Nitel, Sekil, Senit, Setik, Silik, Silki, Sinek, Sinik, Sinle, Sitil, Tekil, Tekin, Tekli, Telin, Telis,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Eksi, Ekti, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Esik, Esin, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, İken, İlik, İlke, İnek, İnik, İnti, İsli, İtki, Kent, Kile, Kils, Kist, Lens, Liet, Link, Lise, Nesi, Nite, Seki, Sent, Sili, Sine, Sini, Site,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İti, Kel, Kes, Ket, Kil, Kin, Kit, Net, Sek, Sel, Sen, Set, Sik, Sin, Sit, Ski, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Es, Et, İl, İn, İs, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.