KESİNMEK (TDK)

Kesme işi yapılmak.

Kesinmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi K . Başı K sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KESME Nedir?


1 . Kesmek işi.
2 . Teneke, sac vb.ni kesmek için kullanılan makas.
3 . sıfat Küp biçiminde veya köşeli olarak kesilmiş olan: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat."- R. H. Karay.
4 . sıfat Kesin, değişmez, maktu: "Kesme fiyat."- .
5 . dil bilgisi Kesme işareti.
6 . edebiyat Nazımda veya nesirde, bir cümleyi sonu anlaşılacak biçimde yarım bırakma sanatı, kat.
7 . bitki bilimi Kıyılarımızda yaygın olarak bulunan, yuvarlak tepeli,
5 m kadar boylu, her dem yeşil, yaprakları küçük ve kenarları testere dişli, çiçekleri yeşilimsi beyaz renkli olan bir süs ağacı, akçakesme (Phillyrea latifolia).
8 . matematik Çizgisel iki doğru parçası ve bir eğri yayı ile sınırlanan düzlem yüzeyi.
9 . sinema, TV (***) İki çekimin birbirine doğrudan doğruya bağlanmasından, iki ayrı çekimin birbirini izlemesinden doğan durum.
10 . eskimiş Lokum.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

E E K K M N S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kesinmek,

7 Harfli Kelimeler

Ekmeksi, Eskimek, Kesinme, Kimesne,

6 Harfli Kelimeler

Eskime, Keskin, Kesmek, Kesmik, Menisk, Mesken, Sekmek, Sekmen, Sikmek, Sinmek,

5 Harfli Kelimeler

Ekmek, Eksen, Eksik, Eksin, Esmek, Esnek, İnmek, İsmen, Kemik, Kesek, Kesen, Kesik, Kesim, Kesin, Keski, Kesme, Kimse, Mekik, Mesen, Nekes, Nemse, Nesim, Sekme, Semen, Senek, Sikke, Sinek, Sinme, Skink,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekme, Eksi, Emek, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Ense, Esen, Esik, Esim, Esin, Eski, Esme, İken, İnek, İnme, Keke, Keme, Kene, Kese, Meke, Meni, Mine, Mink, Misk, Nesi, Seki, Seme, Sene, Sine,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Kek, Kem, Kes, Kik, Kim, Kin, Men, Mis, Nem, Nim, Sek, Sem, Sen, Sik, Sim, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, En, Es, İm, İn, İs, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.