KESİNLEME (TDK)

Kesin olan (şey).

Kesinleme kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E . Başı K sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KESİN Nedir?


1 . Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, mutlak, kati, maktu: "Sevmem kesin sözleri, bir kesin söz duydum mu tersine söylemek gelir içimden."- N. Ataç.
2 . zarf Kesinlikle.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

E E E K L M N S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Esinlemek, Sekilenme,

8 Harfli Kelimeler

Enikleme, Esinleme, İnekleme, İslenmek, Sekileme,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Eksilen, Eksilme, Elenmek, Esenlik, Eslemek, Esnemek, İlenmek, İnlemek, İskemle, İslemek, İslenme, Kesilme, Kesinme, Kimesne, Mesleki, Senelik,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Elemek, Elenme, Emekli, Enemek, Eskime, Esleme, Esneme, İlenme, İnleme, İskele, İsleme, Keleme, Kelime, Keseli, Kesene, Meleke, Melike, Menisk, Mesele, Mesken, Meslek, Sekene, Seklem, Sekmen, Silkme, Silmek, Sinmek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eksen, Eksin, Eleme, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Eseme, Eskil, Eslek, Esmek, Esnek, İlmek, İmlek, İnmek, İsmen, Kelem, Keles, Kesel, Kesen, Kesim, Kesin, Kesme, Kimse, Lemis, Liken, Melek, Meles, Melik, Mesel, Mesen, Misel, Nekes, Nemli, Nemse, Nesil, Nesim, Nikel, Sekel,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Eksi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Ense, Esen, Esik, Esim, Esin, Eski, Esme, İken, İlke, İlme, İnek, İnme, Kele, Keme, Kene, Kese, Kile, Kils, Leke, Lens, Lime, Link, Lise,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İle, İlk, Kel, Kem, Kes, Kil, Kim, Kin, Lim, Men, Mil, Mis, Nem, Nim, Sek, Sel, Sem, Sen, Sik, Sim, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Es, İl, İm, İn, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.