Kesinleşmek

  1. [nsz] Kesin bir durum almak, katileşmek
    • "Burada kalmamız kesinleşti."
  2. Değişme olanağı olmadan yürürlüğe girmek

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Kesinleşmek kelimesi baş harfi k son harfi k olan bir kelime.Başında k sonunda k olan kelimenin birinci harfi k , ikinci harfi e , üçüncü harfi s , dördüncü harfi i , beşinci harfi n , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi m , onuncu harfi e , onbirinci harfi k . Başı k sonu k olan 11 harfli kelime.

E E E K K L M N S İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

KESİNLEŞMEK, KESKİNLEŞME

10 Harfli Kelimeler

EKSİKLENME, ESKİLEŞMEK, KESİNLEŞME, SEKİLENMEK

9 Harfli Kelimeler

ENİKLEMEK, ESİNLEMEK, ESKİLEŞME, İNEKLEMEK, KESELENİŞ, KEŞİKLEME, SEKİLEMEK, SEKİLENME, SİKKELEME

8 Harfli Kelimeler

EKLENMEK, EKLEŞMEK, EKSİLMEK, ENİKLEME, ESİNLEME, ESNEKLİK, EŞLENMEK, İNEKLEME, İSLENMEK, İŞLENMEK, KESİLMEK, KESİNMEK, KESİŞMEK, KESKENME, KESMELİK, KEŞLEMEK, KİŞNEMEK, NEKESLİK, SEKİLEME, ŞENELMEK

7 Harfli Kelimeler

EKİLMEK, EKLEMEK, EKLENME, EKLEŞME, EKMEKSİ, EKSİLEN, EKSİLME, EKŞİMEK, ELENMEK, ESENLİK, ESKİMEK, ESLEMEK, ESNEMEK, EŞEKLİK, EŞİLMEK, EŞİNMEK, EŞLEMEK, EŞLENİK, EŞLENME, İLENMEK, İNLEMEK, İSKEMLE, İSLEMEK, İSLENME, İŞLEMEK, İŞLENME, KEKLEME, KESEKLİ, KESENEK, KESİLME, KESİNME, KESİŞEN, KESİŞME, KEŞLEME, KİMESNE, KİŞNEME, MENEKŞE, MENŞELİ, MESLEKİ, MEŞELİK

6 Harfli Kelimeler

EKENEK, EKİLME, EKLEME, EKŞİME, ELEMEK, ELENME, EMEKLİ, ENEMEK, ESKİME, ESLEME, ESNEME, EŞEKSİ, EŞELEK, EŞİLME, EŞİNME, EŞLEME, İLENME, İNLEME, İSKELE, İSLEME, İŞEMEK, İŞLEME, KEKEME, KELEME, KELİME, KEMLİK, KESELİ, KESENE, KESKİN, KESMEK, KESMİK, MELEKE, MELİKE, MENİSK, MESELE, MESKEN, MESLEK, NEŞELİ, SEKENE, SEKLEM

5 Harfli Kelimeler

EKLEM, EKMEK, EKSEN, EKSİK, EKSİN, ELEME, ELMEK, EMLİK, ENEME, ENLEM, ESEME, ESKİL, ESLEK, ESMEK, ESNEK, EŞKİN, EŞLEK, EŞLEM, EŞLİK, EŞMEK, İLMEK, İMLEK, İNMEK, İSMEN, İŞEME, İŞLEK, İŞLEM, KELEK, KELEM, KELES, KELEŞ, KELİK, KEMİK, KESEK, KESEL, KESEN, KESİK, KESİM, KESİN, KESİŞ

4 Harfli Kelimeler

EKİM, EKİN, EKLİ, EKME, EKSİ, EKŞİ, ELEK, ELEM, ELİK, ELİM, EMEK, EMEL, EMEN, EMİK, EMİN, EMİŞ, ENEK, ENİK, ENLİ, ENSE, ESEN, ESİK, ESİM, ESİN, ESKİ, ESME, EŞEK, EŞİK, EŞLİ, EŞME, İKEN, İLKE, İLME, İNEK, İNME, KEKE, KELE, KEME, KENE, KESE

3 Harfli Kelimeler

EKE, ELK, İLE, İLK, KEK, KEL, KEM, KES, KEŞ, KİK, KİL, KİM, KİN, LEŞ, LİM, MEN, MİL, MİS, NEM, NİM, NİŞ, SEK, SEL, SEM, SEN, SİK, SİM, SİN, SKİ, ŞEK, ŞEM, ŞEN

2 Harfli Kelimeler

EK, EL, EM, EN, ES, EŞ, İL, İM, İN, İS, İŞ, KE, Kİ, LE, ME, Mİ, NE, SE, Sİ, ŞE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.