KESELİKURT (TDK)

Genellikle omurgalılarda, kasların içinde gelişen şerit kurtçuklarının genel adı (Cysticercus).

Keselikurt kelimesi baş harfi K son harfi T olan bir kelime. Başında K sonunda T olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi K , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi T . Başı K sonu T olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GELİŞ Nedir?

Gelme işi: "Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim."- Ruhsati.

GENEL Nedir?


1 . Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi: "Genel seçim. Genel tarih."- .
2 . Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan: "Genel bir sıralama yapmak gerekirse denebilir ki dünyada en iyisi mutlu, dengeli bir evliliktir."- H. Taner.
3 . Yetkisi ve sorumluluğu çok olan: "Genel başkan. Genel müdür."- .
4 . Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne): "Genel kitaplık."- .
5 . Bir genelleme sonucunda elde edilen: "Genel düşünce."- .

GENELLİKLE Nedir?

Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle: "Türkler genellikle konukseverdir."- .

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KURTÇUK Nedir?

Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi, sürfe, larva.

OMUR Nedir?

Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, °fıkra.

OMURGA Nedir?


1 . Birbirleriyle eklemlendiklerinde kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği.
2 . Gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı ögesi.
3 . mecaz Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü, temel, bel kemiği, esas.

OMURGALI Nedir?

Omurgası olan.

OMURGALILAR Nedir?

Memelileri, kuşları, amfibyumları, sürüngenleri, yuvarlak ağızlıları ve balıkları içine alan hayvanlar âlemi (Vertebrata).

ŞERİT Nedir?


1 . Dar, uzun dokuma veya kumaş parçası: "Güzel bir şeritle künyemi göğsüme bağladım ve gittim."- F. R. Atay.
2 . Dar, uzun kıyı parçası: "Deniz şeridi. Kara şeridi."- .
3 . Herhangi bir maddenin dar, düz, ince ve uzun parçası.
4 . Bir kara yolunda trafik çizgileri ile ayrılmış bölümlerden her biri: "Sol şerit geçişe ayrılmıştır."- .
5 . hayvan bilimi Şeritgillerden, vücudu yassı, birbirine kenetlenmiş boğumları bulunan ve bazısı metrelerce boyda olan bir bağırsak asalağı, tenya, sığır tenyası, sığır şeridi, abdestbozan.

E E K K L R S T U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Elektrik, İskerlet,

7 Harfli Kelimeler

Erkekli, Erkeksi, Erselik, Eteklik, İskelet, Kesekli, Sertlik, Tekerli, Terslik,

6 Harfli Kelimeler

Ekseri, Ekstre, Ertesi, İskele, İskete, Kelkit, Kerkes, Kertik, Keseli, Kesret, Kestel, Kriket, Rustik, Sekter, Steril, Teklik, Teksir, Teleks, Terlik,

5 Harfli Kelimeler

Ekler, Ekser, Eksik, Erkek, Erkli, Erlik, Esire, Eskil, Eslek, Esrik, Ester, Etlik, Etsel, İstek, İster, Kekre, Kelek, Keler, Keles, Kelik, Keres, Kerki, Kerte, Kerti, Kesek, Kesel, Keser, Kesik, Kesir, Kesit, Keski, Kesre, Kiler, Kitle, Kulis, Kutsi, Liret, Liste, Litre, Resul,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Eksi, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elti, Erek, Erik, Eril, Erke, Erte, Eser, Esik, Esir, Eski, Esre, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, İlke, Keke, Kele, Kere, Kese, Kete, Kile, Kils, Kist, Klik, Kule, Kurs, Kurt, Leke, Liet, Lise, Luti,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, İrs, Kek, Kel, Ker, Kes, Ket, Kik, Kil, Kir, Kit, Kul, Kur, Kut, Lir, Ret, Rus, Sek, Sel, Ser, Set, Sik, Sit, Ski, Sur, Sut, Tek, Tel, Ter, Tik, Tul, Tur,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Es, Et, İl, İs, İt, Ke, Ki, Le, Re, Se, Si, Su, Te, Ti, Tu, Ur, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.