KESEKKIRAN (TDK)

Tarlanın yüzeyindeki kesekleri ufalamaya yarayan tırmık ya da tokmak.

Kesekkıran kelimesi baş harfi K son harfi N olan bir kelime. Başında K sonunda N olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi K , yedinci harfi I , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi N . Başı K sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KESE Nedir?


1 . Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba: "Boynundan bir kese çıkardı fakat içine bakmadan ani bir fikirle yüzü kızardı."- H. E. Adıvar.
2 . sıfat Bu küçük torba miktarında olan: "Üç kese tütün."- .
3 . Bazı şeylerin üzerine geçirilen, kumaştan çanta biçiminde kap: "Kur'an kesesi."- .
4 . Yıkanırken kir çıkartmak için ele geçirilen, vücudu ovmaya yarayan, bürümcükten, cep biçiminde bez.
5 . mecaz Bir kimsenin mal varlığı: "Bu sadeleşme vücut ve keseye daha elverişli idi."- F. R. Atay.
6 . anatomi Organizmanın bazı boşlukları.
7 . bitki bilimi Su bitkilerinde içi hava ile dolu olan ve bitkinin suda yüzer durumda kalmasını sağlayan şişkinlik.
8 . tarih Beş yüz kuruşluk para birimi.

KESEK Nedir?


1 . Bel, çapa veya sabanın topraktan kaldırdığı iri parça.
2 . Tezek.
3 . Çimen yapmak için üzerindeki otuyla birlikte çıkarılmış çayır parçası.

TARLA Nedir?


1 . Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası: "Kulübelerinize ve tarlalarınıza ne kadar üzülseniz yeridir."- R. E. Ünaydın.
2 . Deniz hayvanlarının çok olduğu yer: "Midye tarlası. İstiridye tarlası."- .

TIRMIK Nedir?


1 . Tırnak beresi: "Yüzünde tırmıklar vardı."- P. Safa.
2 . Kabartılmış toprağın taşını, çöpünü ayıklamak için kullanılan seyrek dişli, tarak biçiminde araç.

TOKMAK Nedir?


1 . Ağaçtan yapılmış iri çekiç: "Hallaç geniş, kocaman tırnaklı elleriyle hâlâ tokmak sallıyordu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kapıya asılı duran ve kapıyı çalmaya yarayan, türlü biçimlerde metal parça.
3 . Kapı kolu yerinde bulunan ve kapıyı açmaya yarayan topuz: "Kapının tokmağını çevirdi, kapı kilitli değildi, açılıverdi."- Ç. Altan.
4 . Dibekte dövme işi için kullanılan ağaçtan araç.
5 . Davul vb. vurmalı çalgıları çalmakta kullanılan ve çalgının bir parçası olan araç: "Alın tokmağı vurun davula, sabahın ilk saatlerinde sesi başka çıkar."- H. Taner.

UFALAMA Nedir?

Ufalamak işi.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YÜZEY Nedir?

Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz (II).

A E E I K K K N R S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Arkeen, Kanser, Kerkes, Kırnak, Kısrak, Sarkık,

5 Harfli Kelimeler

Asker, Ekran, Eksen, Ekser, Ensar, Enser, Erkan, Erkek, Erken, Esnek, Kanık, Karık, Karın, Karne, Kasık, Kasır, Kasnı, Kekre, Kenar, Keres, Kesek, Kesen, Keser, Kesre, Kıran, Kıska, Krank, Nakıs, Nasır, Nekes, Nekre, Resen, Sakın, Sanık, Sanrı, Sarık, Senek, Serak, Seren,

4 Harfli Kelimeler

Akın, Akne, Akse, Anık, Arık, Asık, Asır, Askı, Enek, Ense, Erek, Eren, Erke, Esen, Eser, Esna, Esre, Irak, Iska, Kanı, Kare, Karı, Kars, Kase, Kask, Keka, Keke, Kene, Kere, Kese, Kına, Kırk, Kısa, Nere, Rakı, Raks, Renk, Sake, Sanı, Sarı,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Anı, Arı, Ark, Ası, Ask, Eke, Erk, Ira, Irk, Kak, Kan, Kar, Kas, Kek, Ker, Kes, Kın, Kır, Nar, Nas, Sak, San, Sek, Sen, Ser, Sık, Sır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, Ar, As, Ek, En, Er, Es, Ke, Ne, Ra, Re, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.