KESATLIK (TDK)


1 . Kesat olma durumu.
2 . Kıtlık zamanı.

Kesatlık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı K sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KESAT Nedir?


1 . Alışverişte durgunluk: "Bugünlerde alışveriş de kesat."- N. Nâzım.
2 . Yokluk, kıtlık.

KITLIK Nedir?


1 . Kıt olma durumu, ihtiyaca yetmeyecek kadar azlık, az ve zor bulunma: "Toprak darlığı, ham madde kıtlığı ve nüfus artışı..."- F. R. Atay.
2 . Kuraklık, savaş vb. nedenlerle ürünün yetişmemesi ve bundan doğan açlık: "Memleketi kavuran kıtlık buranın semtine uğramamıştır."- H. R. Gürpınar.
3 . Yiyecek maddelerinde görülen darlık.
4 . mecaz Duygu, söz vb.nde azlık.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A E I K K L S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kesatlık,

6 Harfli Kelimeler

Kasket, Kıstak, Lateks, Saklık, Saltık, Sıklet,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Altes, Altık, Asklı, Aslık, Iskat, Islak, Itlak, Kalık, Kalıt, Kaset, Kasık, Kasıt, Kaslı, Katık, Katkı, Katlı, Kesat, Ketal, Kıska, Kıtal, Sakıt, Saklı, Salık, Takke,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Akse, Alet, Alık, Altı, Asık, Asıl, Askı, Atel, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Iska, Kale, Kase, Kask, Kast, Katı, Keka, Kısa, Kıta, Klas, Lake, Sake, Salı, Salt, Satı, Sıla, Takı, Talk, Tela,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Alt, Ası, Ask, Ast, Ate, Ela, Elk, Kak, Kal, Kas, Kat, Kek, Kel, Kes, Ket, Kıl, Kıt, Lak, Sak, Sal, Sek, Sel, Set, Sık, Tak, Tal, Tas, Tek, Tel, Tık, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, As, At, Ek, El, Es, Et, Ke, La, Le, Se, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.