KERPİÇLEMEK (TDK)

Bir duvarı ya da yüzeyi kil ya da çamur tabakasıyla sıvamak.

Kerpiçlemek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi P , beşinci harfi İ , altıncı harfi Ç , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı K sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAMUR Nedir?


1 . Su ile karışıp bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık: "Ayakkabılarımızın altındaki kırmızı renkli, arasından kuru otlar fırlamış çamurun ağırlığını duyar gibi oluyorum."- R. H. Karay.
2 . sıfat, mecaz Sataşkan, çevresini tedirgin eden, sulu, arsız (kimse): "Çamur oyuncu ile dürüst oyuncuyu herkes karıştırıyor."- H. Taner.
3 . halk ağzında Yapı işlerinde kullanılan çeşitli malzemeden oluşmuş harç.

DUVAR Nedir?


1 . Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem.
2 . Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılan engel: "Karabaş, bostan duvarının gölgesinde öğle uykusuna serilir."- Y. Z. Ortaç.
3 . mecaz Sonuç alınamayan yer.
4 . mecaz Engel: "İki arkadaşın arasında aşılmaz bir duvar vardı."- .
5 . spor Voleybolda ağ üzerinde karşı takım oyuncusunun vuruşuna karşı koyma.

SIVA Nedir?


1 . Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç.
2 . Bir yapının duvarlarına sürülen ince harç tabakası.

SIVAMA Nedir?


1 . Sıvamak işi.
2 . sıfat Sıvanır gibi üstüne kaplanmış, örtülmüş veya çok sık takılmış: "Sıvama pırlanta bir taç."- .
3 . zarf Zemini hemen hiç görülmeyecek kadar kaplanmış, örtülmüş veya takılmış olarak.
4 . zarf Ağzına kadar, silme: "Bardağı sıvama doldurdu."- .

SIVAMAK Nedir?


1 . Sıva ile kaplamak, sıva vurmak: "Duvarı sıvamak."- .
2 . (-i, -e) Harcı bir yere vurmak: "Çimentoyu duvara sıvamak."- .
3 . mecaz Bulaştırmak: "Yüzünün bütün derisini kulaklarının arkasına kadar bir krem tabakasıyla sıvadı."- P. Safa.
4 . mecaz Okşamak, sıvazlamak: "Zehra Hanım Tevfik'in ebesiydi ve onu çok severdi. Arkasını sıvardı, teselli verdi."- H. E. Adıvar.
5 . argo Küfretmek. sıvamak (II) (-i) Kolu, paçayı yukarı çekip toplamak veya kıvırmak: "Sait elini kolunu sıvayıp ıstakozu çıtır çıtır kırmıştır."- S. Birsel.

TABA Nedir?


1 . Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi.
2 . sıfat Bu renkte olan.

TABAK Nedir?


1 . Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap: "Kadın masaya tabak, kaşık koyuyor."- A. Gündüz.
2 . sıfat Bu kabın alacağı miktarda olan.

TABAKA Nedir?


1 . Katman: "Madenin üzerindeki kalın toprak tabakası kaldırılıyor."- .
2 . Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt.
3 . Derece.
4 . toplum bilimi Katman: "Bu insan nehrinin en aşağı tabakası, ipsiz takımıdır."- S. Birsel.

YÜZEY Nedir?

Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz (II).

E E E K K L M P R Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kireçlemek,

9 Harfli Kelimeler

İçerlemek, Kireçleme,

8 Harfli Kelimeler

Çekilmek, Çekmelik, Epikerem, Erkekçil, İçerleme, Kemerlik, Kemrelik, Merkepçi, Perçemli,

7 Harfli Kelimeler

Çekerek, Çekilme, Çekmeli, Çeperli, Çilemek, Ekilmek, Eklemek, Ekmekçi, Eprimek, Erkekçe, Erkekli, İçerlek, İçermek, İçmeler, İplemek, Keçiler, Kekleme, Kelepçe, Kelepçi, Kelepir, Kemerli, Kepçeli, Kepekçi, Kepekli, Kerempe, Permeçe,

6 Harfli Kelimeler

Çekmek, Çelmek, Çelmik, Çemrek, Çermik, Çileme, Ekilme, Ekleme, Elekçi, Elemek, Emekçi, Emekli, Eprime, Erimek, İçerme, İrkmek, Keçeli, Kekeme, Keleme, Kelime, Kemere, Kemlik, Kepmek, Kerime, Kerpiç, Meleke, Melike, Merkep, Peçeli, Peklik, Peleme, Perçem, Pereme, Replik,

5 Harfli Kelimeler

Çekek, Çekel, Çekem, Çeker, Çekik, Çekim, Çekme, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çepel, Çeper, Çilek, Çimek, Eklem, Ekler, Ekmek, Elçek, Elçim, Eleme, Elmek, Emlik, Erime, Erkeç, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, İçlem, İçmek, İçrek, İlmek, İmleç, İmlek, İrkme, Kekeç, Kekre, Kelek, Kelem,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çile, Ekim, Ekip, Ekli, Ekme, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emik, Emir, Eper, Epik, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, İçel, İçme, İçre, İlçe, İlke, İlme, İpek, Keçe, Keçi, Keke, Kele, Keme, Kere, Kile, Kipe,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çip, Çir, Eke, Elk, Epe, Erk, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Kep, Ker, Kik, Kil, Kim, Kip, Kir, Lep, Lim, Lir, Meç, Mil, Mir, Peç, Pek, Piç, Pik, Pil, Pim, Pir,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Er, İç, İl, İm, İp, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Pe, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.