KERPİÇLEŞMEK (TDK)

Çok sert ve kuru bir duruma gelmek.

Kerpiçleşmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi P , beşinci harfi İ , altıncı harfi Ç , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

SERT Nedir?


1 - Çizilmesi, kırılması, kesilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, pek, katı,yumuşak karşıtı.
2 - Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.
3 - Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, "yumuşak" karşıtı.
4 - Hırçın, öfkeli, hiddetli.
5 - Titizlikle uygulanan, sıkı.
6 - Güçlü, kuvvetli.
7 - Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
8 - Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan.
9 - Gönül kırıcı, katı, ters.
10 - yerb. Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

E E E K K L M P R Ç İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Kerpiçleşmek,

11 Harfli Kelimeler

Kerpiçleşme, Kireçleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Keçileşmek, Kireçlemek, Kireçleşme,

9 Harfli Kelimeler

İçerlemek, Keçileşme, Keşikleme, Kireçleme, Pekleşmek, Piçleşmek,

8 Harfli Kelimeler

Çekilmek, Çekişmek, Çekmelik, Çelişmek, Ekleşmek, Epikerem, Erkekçil, İçerleme, Kemerlik, Kemrelik, Keşlemek, Merkepçi, Pekişmek, Pekleşme, Perçemli, Piçleşme, Şekerlik,

7 Harfli Kelimeler

Çekerek, Çekilme, Çekişme, Çekmeli, Çelişme, Çeperli, Çilekeş, Çilemek, Ekilmek, Eklemek, Ekleşme, Ekmekçi, Ekşimek, Eprimek, Erişmek, Erkekçe, Erkekli, Eşeklik, Eşilmek, Eşlemek, İçerlek, İçermek, İçmeler, İplemek, İşlemek, Keçiler, Kekleme, Kelepçe, Kelepçi, Kelepir, Kemerli, Kepçeli, Kepekçi, Kepekli, Kerempe, Keşleme, Meşelik, Pekişme, Permeçe, Şekerim,

6 Harfli Kelimeler

Çekmek, Çelmek, Çelmik, Çemrek, Çerkeş, Çermik, Çileme, Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elekçi, Elemek, Emekçi, Emekli, Eprime, Erimek, Erişme, Eşekçe, Eşekçi, Eşelek, Eşilme, Eşleme, İçerme, İrkmek, İşemek, İşleme, Keçeli, Kekeme, Keleme, Kelime, Kemere, Kemlik, Kepmek, Kerime, Kerpiç, Leşker, Meleke, Melike, Merkep, Meşrep,

5 Harfli Kelimeler

Çekek, Çekel, Çekem, Çeker, Çekik, Çekim, Çekiş, Çekme, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çemiş, Çepel, Çeper, Çeşme, Çilek, Çimek, Eklem, Ekler, Ekmek, Elçek, Elçim, Eleme, Elmek, Emlik, Erime, Erkeç, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İçlem, İçmek, İçrek,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çile, Ekim, Ekip, Ekli, Ekme, Ekşi, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emik, Emir, Emiş, Eper, Epik, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İçel, İçme, İçre, İlçe, İlke, İlme, İpek, Keçe,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çip, Çir, Çiş, Eke, Elk, Epe, Erk, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Kep, Ker, Keş, Kik, Kil, Kim, Kip, Kir, Lep, Leş, Lim, Lir, Meç, Mil, Mir, Peç, Pek, Peş, Piç, Pik, Pil, Pim, Pir, Şek, Şem,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Er, Eş, İç, İl, İm, İp, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Pe, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.