KERKENEZ (TDK)

Kartalgillerden, leşle beslenen, 3
5 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus).

Kerkenez kelimesi baş harfi K son harfi Z olan bir kelime. Başında K sonunda Z olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi E , sekizinci harfi Z . Başı K sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BESLENEN Nedir?

Sönümsüz.

KART Nedir?


1 - Düzgün kesilmiş ince karton parçası.
2 - Kutlamalarda ya da kendini tanıtmada kullanılan, çoğunlukla beyaz, küçük, ince karton parçası, °kartvizit.
3 - Açık mektuplaşmada kullanılan, bir yüzü adrese, öbür yüzü yazıya ayrılmış olan karton parçası.
4 - Kartpostal.
5 - Kimi yerlere girmek ya da kimi şeylerden yararlanmak için verilen, kimliği belirten belge.
6 - Oyun kâğıdı.

KARTAL Nedir?

Kartalgillerden, genellikle kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri, yırtıcı bir tür kuş (Aquila): "Kartal yükseldi yükseldi, kıyıdaki dağların üstünde küçüle küçüle göze görünmez oldu."- N. Cumalı.

KARTALGİLLER Nedir?

Omurgalı hayvanlardan kuşlar sınıfının, kartallar takımının gündüzyırtıcıları alt takımına giren büyük bir familyası.

KIZIL Nedir?


1 . Parlak kırmızı renk.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Sular sarardı... Yüzün perde perde solmakta / Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta."- A. Haşim.
3 . sıfat, mecaz Aşırı derecede olan: "Softalar arasında kızıl bir kavga kopmuştu."- F. R. Atay.
4 . mecaz Komünist.
5 . tıp (***) Genellikle küçük yaşlarda görülen, bulaşıcı, yüksek ateşli, kırmızı renkte geniş lekeler döktüren, kuluçka dönemi üç dört gün süren tehlikeli hastalık.
6 . halk ağzında Altın.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

E E E K K N R Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kerkenez,

6 Harfli Kelimeler

Ekenek, Rezene,

5 Harfli Kelimeler

Eneze, Erkek, Erken, Kekre, Nekre, Zeker,

4 Harfli Kelimeler

Enek, Enez, Erek, Eren, Erke, Keke, Kene, Kere, Nere, Renk, Reze, Zerk,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Erk, Kek, Ker, Kez, Zen, Zer,

2 Harfli Kelimeler

Ek, En, Er, Ke, Ne, Re, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.