KERİZLENMEK (TDK)

Aptal yerine konulmak.

Kerizlenmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Z , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı K sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

APTAL Nedir?


1 . Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak: "Aptal bir gülüşle yüzüne bakıyorum."- Y. Z. Ortaç.
2 . ünlem, teklifsiz konuşmada Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü: "Aptal! Senin yerini açıkça söyledim ben."- T. Buğra.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONULMA Nedir?

Konulmak işi.

KONULMAK Nedir?

Koyma veya konma işi yapılmak: "Yemeğe tuz konuldu."- .

YERİNE Nedir?


1 . Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere: "Bana haftalık yerine gündelik ver."- R. N. Güntekin.
2 . Başkasının adına: "Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı."- H. Taner.
3 . isim, edebiyat Alegori.

E E E K K L M N R Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Eniklemek, İneklemek, Kirlenmek, Renklemek,

8 Harfli Kelimeler

Eklenmek, Enikleme, İnekleme, İzlenmek, Kemerlik, Kemrelik, Kerkenez, Kerkinme, Kirlenme, Nekrelik, Renkleme,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Eklemek, Eklenme, Elenmek, Erinmek, Erkekli, Ermenek, Ezilmek, İlenmek, İnlemek, İzlemek, İzlenme, Kekleme, Kemerli, Keneler, Klinker, Menzile, Mezelik,

6 Harfli Kelimeler

Ekenek, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elenme, Elezer, Emekli, Enemek, Erimek, Erimez, Erinme, Ermeni, Ezilme, İlenme, İnleme, İrkmek, İzleme, Kekeme, Keleme, Kelime, Kemere, Kemlik, Kerime, Kermen, Kirmen, Lineer, Meleke, Melike, Menzil, Merkez, Nereli, Renkli, Rezene,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekmek, Eleme, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Eneme, Eneze, Enlem, Enzim, Erime, Erkek, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Erzel, Erzin, Ezine, Ezmek, İlmek, İmlek, İmren, İnmek, İrkme, İzlek, İzlem, Kekre, Kelek, Kelem, Keler, Kelik, Kemer, Kemik, Kemre, Kerem,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enez, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Erke, Erme, Ezel, Ezik, Ezme, İken, İlke, İlme, İnek, İnme, Keke, Kele, Keme, Kene, Kere,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Ker, Kez, Kik, Kil, Kim, Kin, Kir, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Nem, Nim, Zem, Zen, Zer, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, İl, İm, İn, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.